Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kaprifolens förskola

Kaprifolen är en kommunal förskola centralt belägen på Hönö med närhet till vackra och spännande naturområden.

Lokaler och utemiljön

Förskolan har en stor gård med många möjligheter för lek, rörelse på både stora ytor och i små vrår. Förskola har två hemvister, Hoppetossan och Krumeluren. Barnen delas in i åldershomogena grupper under delar av dagen och ett fokus som är viktigt är barns språkliga och kommunikativa utveckling där boken är i centrum.

Arbetssätt

Pedagogisk dokumentationen är en viktig del i vårt arbete. Genom den synliggör vi barn och pedagogers lärande. Vi har en god och föränderlig miljö både inne och ute som inbjuder till skapande, experimenterande, lek, rörelse och lärande.

Vårt gemensamma projekt är ”Barns möte med språk och kultur” Vi arbetar för att stimulera barns intresse för litteratur där boken, berättandet och samtalet är i centrum.

Läsåret 2017/2018 fick pedagogerna möjlighet att gå ”läslyftet i förskolan”. En satsning som utmanar och stimulerar barns språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara barns intresse för texter, bilder och skriftspråk.

Värdegrund

Vi vill att vår förskola ska vara en plats där man känner sig välkommen. Vi strävar efter att barn och vårdnadshavare är delaktiga, känner tillit till varandra och sig själv samt upplever glädje och framtidstro. Vi arbetar för att vår verksamhet ska kännetecknas av lekfullhet och utforskande.

Våra ledord är: glädje, trygghet, delaktighet, utforskande och respekt.

Digitala verktyg

Vi använder digitala verktyg i det pedagogiska arbetet för att utveckla barnens digitala kompetens. Det kan t.ex. handla om att utveckla den pedagogiska lärmiljön med projiceringar, ljud och ljus, programmering och QR koder. Barnen har tillgång till iPads för att ges möjlighet att dokumentera, fotografera och arbeta med lärande appar.

Måltider

Förskolan har ett mottagningskök. Maten lagas på Bergagårdsskolan.

Öppettider

Kaprifolens förskola har öppet 06.15-18.

Styrdokument

Hitta hit

Senast uppdaterad: 2021-02-04 15.07

Publicerad: 2019-02-15 10.50
Kontakt

Kaprifolens förskola
Krumeluren telefon: 031-97 62 59
Hoppetossan telefon: 031-97 62 60

Besöksadress
Munkevägen 8
Hönö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö