Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Solhagens förskola

Solhagen är en kommunal förskola centralt belägen på Björkö. Förskolan består av tre avdelningar Dingen och Jollen är för de yngre barnen, Ekan är avdelningen för de äldre.

Lokaler och utemiljön

Förskolan har stora och varierande gårdar som vi fortlöpande arbetar med för att utveckla till en stimulerande utemiljö för lek och rörelse. Solhagen har närhet till både hav och skog som ger ytterligare möjligheter till spännande och lärorika aktiviteter. Naturen är en inspirationskälla för verksamheten.

På gångavstånd finns skola, bibliotek och idrottshall som besöks frekvent. Vår innemiljö är pedagogiskt och flexibelt uppbyggd i process med barnens lek, lust och lärande.

Arbetssätt

Verksamhetens präglas av närhet och trygghet där alla pedagoger lär känna alla barn. Vi strävar efter att alla barn lär tillit till sin egen förmåga och utvecklar en god självbild. Detta sker i samarbete med vuxna som utmanar både sig själva och barnen i att våga och pröva nytt.

I det dagliga arbetet står språkutvecklande metoder i centrum för att utmana och stimulera barnens språk-, läs- och skrivutveckling.

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation där vi synliggör verksamhetens arbete och barnens utveckling.

Värdegrund

Trygghet, respekt och kreativitet är ledord för vår verksamhet.

Digitala verktyg

 

Måltider

Förskolan har eget tillagningskök.

Öppettider


Styrdokument

Hitta hit

Publicerad den: 2019-02-14 15.41
Kontakt

Solhagen förskola
Jollen 031-97 88 48
Dingel 031-97 64 35
Ekan 031-97 88 49

Besöksadress
Västergårdsvägen 19
Bohus-Björkö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö