Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vipekärrs förskola

Vipekärr är en kommunal förskola. På förskolan går det ungefär 95 barn i åldern 1-5 år. Förskolan är centralt belägen på Hönö med närhet till vackra och spännande naturområden.

Lokaler och utemiljön

Vi har nära till både hav, strand och skogsområden. Förskolan har tre gårdar med många möjligheter för lek, rörelse på både stora ytor och i små vrår. Vipekärrs förskola består av fem åldershomogena avdelningar. På Skattkistan och Sagoslottet södra har vi våra yngsta barn. På Trollskogen och Sagoslottet norra samlar vi våra 3-4 åringar och på Drakgrottan har vi våra äldsta barn.

Arbetssätt

Vi organiserar oss stora delar av dagen så att barnen ingår i en mindre grupp. Alla barn är ute minst en gång /dag. Våra små barn sover alltid utomhus i vagnar. I våra arbetslag tar vi vara på varandras kompetenser och våra olikheter är en tillgång. Vi reflekterar och utvecklar verksamheten tillsammans i arbetslag och reflektionsgrupper. Det kollegiala lärandet lägger grunden till ett gemensamt arbetssätt och en gemensam barnsyn.

Pedagogisk dokumentationen är en viktig del i vårt arbete. Genom den synliggör vi barn och pedagogers lärande. Vi har en god och föränderlig miljö både inne och ute som inbjuder till skapande, experimenterande, lek, rörelse och lärande. Våra tre gårdar ger rika möjligheter för alla åldrar att upptäcka och förundras tillsammans.

Vårt gemensamma projekt är ”Barns möte med språk och kultur” Vi arbetar för att stimulera barns intresse för litteratur där boken, berättandet och samtalet är i centrum. Läsåret 2017/2018 fick pedagogerna möjlighet att gå ”läslyftet i förskolan”. En satsning som utmanar och stimulerar barns språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara barns intresse för texter, bilder och skriftspråk.

Värdegrund

Vi vill att vår förskola ska vara en plats där man känner sig välkommen. Vi strävar efter att barn och vårdnadshavare är delaktiga, känner tillit till varandra och sig själv samt upplever glädje och framtidstro. Vi arbetar för att vår verksamhet ska kännetecknas av lekfullhet och utforskande. Våra ledord är: glädje, trygghet, delaktighet, utforskande och respekt.

Digitala verktyg

Vi använder digitala verktyg i det pedagogiska arbetet för att utveckla barnens digitala kompetens. Det kan t.ex. handla om att utveckla den pedagogiska lärmiljön med projiceringar, ljud och ljus, programmering och QR koder. Barnen har tillgång till iPads för att ges möjlighet att dokumentera, fotografera och arbeta med lärande appar.

Måltider

Förskolan har ett eget kök där god och näringsrik mat tillagas.

Öppettider

Förskolans öppettider är 6-18.

Styrdokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vipekärrs plan mot diskriminering och kränkande behandling 2020.pdf 891.2 kB 2020-02-18 15.17

Hitta hit

Senast uppdaterad: 2020-09-22 10.42

Publicerad: 2019-02-15 10.38
Kontakt

Vipekärr förskola
Drakgrottan
Telefon: 031-97 89 43
Mobil: 072-014 74 05

Sagoslottet Södra

Telefon: 031-97 89 45
Mobil: 072-015 85 41

Sagoslottet Norra

Telefon: 031-97 89 46
Mobil: 072-015 84 85

Skattkistan
Telefon: 031-97 89 44
Mobil: 072-014 50 73

Trollskogen
Telefon: 031-97 89 42
Mobil: 072-014 73 95

Besöksadress
Heinövägen 10
Hönö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö