Grund- och gymnasiesärskola

Särskolan är en skolform som är anpassad till elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.

Särskolan omfattar en obligatorisk nioårig särskola och gymnasiesärskola.

Grundsärskola

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad till elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.

Grundsärskolan är uppbyggd efter elevernas behov och förutsättningar. Inom grundsärskolan finns också en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan fem ämnesområden.

Innan en elev kan börja i grundsärskolan måste hemkommunen göra en utredning för att kunna bedöma och besluta om eleven tillhör grundsärskolans målgrupp och har rätt att gå i skolformen grundsärskola. Då beslutas också vilken inriktning kursplanen ska ha, grundsärskola eller träningsskola.

Det är du som vårdnadshavare som med ditt medgivande slutligen beslutar om ditt barn ska gå i grundsärskolan.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö