Fotö skola

På toppen av kommunens sydligaste ö ligger Fotö skola med vacker utsikt och närhet till naturen.

På Fotö skola går ca 30 elever från förskoleklass till och med årskurs tre. Vi arbetar åldersintegrerat. Det här läsåret har vi två klasser, åk F-1 och åk 2-3. Vi fokuserar på allas rätt till kunskap, trygghet och studiero.

Fritidsverksamhet

Vår fritidsverksamhet har idag en barngrupp på ca 20 barn. Fritidshemmet samarbetar tätt både med skola och förskola. Förskolan ansvarar för morgonomsorgen från kl.6:00 till kl.8:10 i förskolans lokaler. Efter skoldagens slut bedrivs fritidsverksamheten i fritids egna lokaler på nedre plan.

Styrdokument

Hitta hit

Senast uppdaterad:

Publicerad: