Hälsö skola

Hälsö skola ligger naturskönt belägen med en fantastisk utsikt över fjorden.

Lokaler och utemiljö

Skolan byggdes 1912 och har därefter byggts till i flera etapper. Skolan har idag verksamhet från förskoleklass till årskurs sex. På skolan finns även fritidshemmet där de flesta av skolbarnen är inskrivna.

Styrdokument

Hitta hit

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Besöksadress
Brantbacken 7
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Fritidshem
Telefon: 031-978862