Hedens skola

Hedens skola ligger på Hönö, nära färjeläget, med utsikt över flera av de öar som utgör Öckerö kommun. I skolan går elever från årskurs 4-9 samt elever i anpassad grundskola 1-9.

Lokaler och utemiljö

I moderna och ändamålsenliga lokaler vistas flera enheter under samma tak. Hedens skola åk 4-6 inklusive fritidshem, Hedens skola åk 7-9 och anpassad grundskola. Skolan invigdes år 2000 och byggdes ut och moderniserades år 2016 vilket gör att vi nu har moderna lokaler för praktiskt estetiska ämnen och en stor gemensam yta för samling och skolbibliotek. I nära anslutning till skolan finns en stor gymnastiksal.

Arbetssätt

Skolan har välutbildad och engagerad personal. Elever och pedagoger är indelade i arbetslag som möjliggör goda förutsättningar för alla att lära känna varandra. Vi lägger stor vikt vid att alla ska känna sig trygga och delaktiga i skolans arbete.

Blue school certifierade

Hedens skola är Sveriges enda Blue school certifierade skola. För att bli en Blue School behöver en skola arbeta med ett projekt som inkluderar flera skolämnen och har till huvudsyfte att ge en större kunskap och medvetenhet om havet. Projektet ska motivera eleverna att omsätta sina kunskaper till konkret handling för en bättre havsmiljö. Tanken är också att det ska ge kontakter med andra skolor och med lokalsamhället. Projektet kan till exempel fokusera på bevarande och skydd av havet, hållbarhet, marina vetenskaper och teknologi, eller blå ekonomi. Mer information finns att läsa på länken https://www.havsmiljoinstitutet.se/havsmedvetenhet/marina-natverket-for-vattenpedagogik/bli-en-blue-school Länk till annan webbplats.

Digitala verktyg

Skolan har en god digital undervisningsmiljö med projektor i varje klassrum.

Måltider

Maten, som tillagas på plats, serveras i flera generösa lunchutrymmen.

Styrdokument

Hitta hit

Senast uppdaterad:

Publicerad: