Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Västergårdsskolan

Västergårdsskolan är en skola för elever i skolår F-6. Skolan har totalt sju åldershomogena klasser och här går ca 150 elever. Fritidshemsverksamheten är integrerad i skolans lokaler och består av tre avdelningar. Augusti 2020 byter Västergårdsskolan namn till Björkö skola.

Lokaler och utemiljö

Västergårdsskolan ligger mitt i byn och närheten till Björkö samhälle, hav och natur ger goda förutsättningar till inlärning även utanför klassrummet. Den stora skolgården är varierad och inbjuder till lek och aktivitet. På skolan finns en stor idrottshall som används till idrott och andra aktiviteter. Det finns separata lokaler för estetiska ämnen som textilslöjd, trä- och metallslöjd och musik.

Arbetssätt

Personalen arbetar i arbetslag där kollegialt lärande står i centrum. Alla elever på skolan är allas barn och ansvar. Personalen i skolan och fritidshemmet är välutbildad och engagerad. Det är en hög nivå på såväl det pedagogiska som det elevsociala arbetet. Detta säkerställs och upprätthålls bl.a. genom ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete. Ett framgångsrikt och uppskattat elevsocialt arbete är faddergrupperna på skolan. I varje grupp finns elever från samtliga klasser. De återkommande faddergruppsaktiviteterna betyder mycket för elevernas trygghet, lärande och gemenskap.

Digitalt lärande

Den digitala kompetensen bland personalen är hög och kommunen erbjuder fortlöpande utbildning i att använda digital teknik för att förnya, förenkla och förbättra undervisningen. Alla elever har tillgång till och arbetar med digitala verktyg för att möta utmaningar såväl i skolan som i framtiden med ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Våra lokaler är utrustade med projektorer.

Styrdokument

Hitta hit

">

Senast uppdaterad: 2020-04-22 16.25

Publicerad: 2019-03-08 12.50
Kontakt

Besöksadress

Västergårdsvägen 25
Bohus-Björkö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Fritidshem

Förskoleklass 031-97 88 43 mobil 0702-21 23 42
Åk 1-2 031-97 64 62
Åk 3-5 031-97 64 63