Så fungerar förskolan

Förskolan är ditt barns första skola. Här möts ditt barn av trygga rutiner, lekfulla och lärorika aktiviteter samt kompisar och gemenskap. Det är barnens utveckling och lärande som står i fokus.

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen.

Vi som arbetar och finns i ditt barns närhet på förskolan består av yrkesgrupper som förskollärare och barnskötare. På förskolan arbetar också köks- och städpersonal. Varje förskola har även en rektor och en specialpedagog.

Det är Skollagen, Läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och den kommunala barn- och utbildningsnämnden som är politiskt tillsatt som styr förskolans verksamhet och utformning.
Öckerö kommun deltar i projektet Hygiensjuksköterska i förskola (HYFS) tillsammans med övriga kommuner i Västra Götalandsregionen. Projektets syfte är att förbättra hygienrutinerna på förskolorna och därmed minska infektionssjukdomar hos barnen.

Inskolning

Inskolningen på förskolan tar ungefär två veckor. Vi börjar med korta dagar för att sedan utöka. När ni och vi känner att barnet är redo för lämning samtalar vi och gör upp en plan tillsammans. När ni lämnar vill vi att ni finns tillgängliga och kan komma tillbaka om behov uppstår.

Viktiga saker för ditt barn på förskolan

Det finns några viktiga saker som gör att ditt barn känner sig trygg och säker på förskolan.

Blöjor

Du tar själv med blöjor till ditt barn. Det är även du som ser till att det alltid finns blöjor och fyller på i god tid.

Napp/nalle/snuttefilt

Om ditt barn sover på förskolan ska du ta med det som ditt barn är van vid och behöver. Det kan till exempel vara napp, nalle eller snuttefilt.

Kläder

Varje dag och i alla väder är vi ute för att leka. Det är viktigt och även ditt ansvar att ditt barn har de kläder som behövs för att vara utomhus. På förskolan ska det även finnas extrakläder om det behövs.
Ibland händer det att barn känner sig oroliga eller ledsna om det inte finns extrakläder eller om de inte vet att det är deras kläder. Kom ihåg att märka ditt barns kläder med namn.

Kläder som alltid ska finnas

 • Byxor och tröjor
 • Gummistövlar
 • Regnkläder
 • Strumpor
 • Underkläder om ditt barn använder det
 • Keps eller solhatt

Kläder under höst och vinter

 • Krage
 • Mössa
 • Vantar, flera par
 • Tjock tröja
 • Tjocka sockor
 • Ytterkläder

Försäkring

Alla barn i Öckerö kommuns förskolor är olycksfallsförsäkrade. Försäkringen gäller dygnet runt alla veckans dagar.

Här hittar du mer information om försäkringen

Senast uppdaterad:

Publicerad: