Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till kulturskolans personal.

Tommy Tillander

Kulturskolechef

Telefon: 0707-82 99 15

E-post: tommy.tillander@ockero.se

Marie Ericson

Administratör

Telefon: 031-97 88 08

E-post: marie.ericson@ockero.se

Anders Börjesson

Saxofon-, blockflöjts-, tvärflöjts- och klarinettlärare samt orkesterledare

Telefon: 0705-29 16 66

E-post: anders.borjesson@utb.ockero.se

Pumba Johansson

Slagverspedagog

Telefon: 0707-546285

E-post: pumba.johansson@ockero.se

Sandra Olsson

Sångpedagog

E-post: sandra.olsson@ockero.se

Lilly-Anette Eliasson (tjänstledig HT23-VT24)

Danslärare, drama och musikalpedagog

Telefon: 0730- 53 85 86

E-post: lillyanette@hotmail.com

Erik Jensen

Filmpedagog

Telefon: 0701-52 76 31

E-post: erik.jensen@ockero.se

Thomas Lindström

Fiolpedagog

E-post: thomas.lindstrom@ockero.se

Kurt Levinsson

Trumpet-, blockflöjts- keyboard- och trombonlärare samt orkesterledare

Telefon: 0735-14 15 57

E-post: kurt.levinsson@gmail.com

Siri Eliasson

Lärare o bild & form

E-post: siri.eliasson@ockero.se

Telefon: 0704-413728


Sofie Folgart

(tjänstledig HT23-VT24)

Drama & danspedagog

E-post: sofie.folgart@utb.ockero.se

Telefon: 0706-492512

Johanna Olsson

Dramapedagog

E-post: johanns.l.olsson@ockero.se

Telefon: 0702-189657

Michaela Gullstrand

Drama och danspedagog

E-post: michaela.gullstrand@ockero.se

Telefon: 0709-653767

 

Agnes Alveros

Dramapedagog, Bild o form Björkö

E-post: agnes.alveros@ockero.se

Telefon: 0725-547199


Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö