Närvaro i skolan

All frånvaro är missad undervisning. Två dagars frånvaro per månad blir tjugo dagar på ett år. Under hela grundskoletiden innebär det ett års frånvaro. Oavsett anledning till frånvaron riskerar den att leda till negativa konsekvenser, både på kort och på lång sikt.

Vi utgår från att all frånvaro kan bli problematisk och därför är det viktigt att skola och vårdnadshavare reagerar och agerar innan frånvaron blivit ett problem.

Vårt arbetssätt

Den här arbetsgången beskriver hur vi på skolorna i Öckerö kommun arbetar med att främja närvaro, upptäcka frånvaro och agera när vi ser frånvaro. Arbetet med frånvaro finns på olika nivåer, från mentor och arbetslag till elevhälsa, rektor och ibland med hjälp av andra resurser i kommunen.

Identifiering av frånvaro Identifiering av frånvaro i skolan Kartläggning av frånvaro i skolan Insatser för att minska frånvaro i skolan
_DSC8568 - kopia.jpg

Elev

Inlogg till Skola24, Unikum, Google och andra länkar för dig som elev.

kontrakt skriva.jpg

Vårdnadshavare

Inlogg till Unikum och Skola24 för dig som vårdnadshavare

grundskola.jpg

Pedagog

Inlogg till skola24, Unikum, google och andra länkar för dig som medarbetare

_DSC8568 - kopia.jpg

Huvudman

Huvudmannens ansvar

Senast uppdaterad:

Publicerad: