Insatser vid frånvaro

Insatser och åtgärder för en elev med frånvaro bygger på den analys som har gjorts i samband med den kartläggningen som mentor har gjort eller den utredning som beslutas av rektor.

Analysen kan revideras efter hand men insatserna har stämts av med eleven och med vårdnadshavaren.

Senast uppdaterad:

Publicerad: