Digitala lärresurser

Utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen rekommenderar användning av de verktyg och resurser som beskrivs på dessa sidor, dels för att följa dataskyddsförordningen (GDPR) och dels för att kunna spåra missbruk vid eventuella incidenter.

Appar, program och liknande vars syfte är att hjälpa elever utifrån specifika behov. Det kan vara till exempel stöd vid stavning, talsyntes och text-till-tal-teknik.

Beställning av appar

Önskar du en app till Chromebooks eller iPads så kontakta Lena Hast Gustafsson. Alla appar som ska användas i barngrupp eller med elever måste vara godkända enligt GDPR. Apparna distribueras till personalens iPads/Chromebooks och barn-iPads och elevernas iPads/Chromebooks.

GDPR - General Data Protection Regulation är en dataskyddsförordning som trädde i kraft den 25 maj 2018 och gäller i samtliga EU-länder. Den ersatte den tidigare personuppgiftslagen (PUL) och innebär ett större skydd för individens personuppgifter och rätten till skydd för privatlivet.

Inom förskola och skola hanteras dagligen personuppgifter och det är viktigt att det görs på rätt sätt.

Personuppgifter är all informtion som kan kopplas till en levande person, exempelvis namn, personnummer, adress, foto/video, allergi, barns förändrade kunnande, användarnamn och e-postadress. Det gäller både digitalt och på papper. Om det är en personuppgift eller ej beror på om det går att identifiera personen direkt eller indirekt. Ett foto på en levande identifierbar person är en personuppgift. En bild som är suddig eller en bild där personen är så liten att den inte går att identifiera är inte en personuppgift.

All personuppgiftsbehandling som görs inom förskola och skola och som kan härledas till uppdraget har vi laglig grund att göra. Läroplanen beskriver att varje barns/elevs utveckling och lärande kontinuerligt ska dokumenteras i olika former för att det ska vara möjligt att följa upp och analysera. Dokumentationen ska utformas i enlighet med GDPR.

En del situationer kräver samtycke från vårdnadshavare, till exempel vid utställningar. Trots samtycke är det viktigt att fundera över syftet och om det är lämpligt att publicera.


En personuppgiftsincident, där exempelvis obehöriga får del av personuppgifter, ska anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar om det är sannolikt att det kan innebära en risk för en fysisk persons fri- och rättigheter. I GDPR finns krav på dokumentation av alla incidenter.


Appar som är uppkopplade mot externa servrar kräver viss aktsamhet. Vi får inte spara personuppgifter på externa applikationer om vi inte har personuppgiftsavtal med det företag som står för appen.


Tänk på detta när du hanterar personuppgifter:

 • Vad är syftet? Behöver bilden visa personen? Är bilden ett pedagogiskt underlag?
 • Vilken typ av personuppgift rör det sig om?
 • Vilket skydd krävs för att du ska hålla förordningen (GDPR)?
 • Hur länge behöver vi personuppgifterna?
 • Vet den registrerade om vad vi ska använda hens personuppgifter till?

Vid osäkerhet, kontakta din chef eller alternativt kommunens dataskyddsombud.

Med Google Workspace for Education kan eleverna skapa möjligheter för inlärning och du kan förenkla administrativa uppgifter. Läs mer på sidan Google Workspace for Education

Screencastify är ett program/tillägg i Google Chrome som gör det möjligt att spela in kameran eller webbsidor direkt i webbläsaren. Inspelningarna hamnar i Drive och det går även att dela inspelningen direkt till Classroom.

Inlästa läromedel kompletterar undervisningen och ger eleverna möjlighet att ta till sig kunskap på fler sätt och ökar chansen till högre måluppfyllelse. Elever med läs- och skrivsvårigheter ges en mer inkludernade lärmiljö men även elever som lär sig bättre genom att lyssnar får bättre förutsättningar att lyckas.

Logga in här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. genom att välja att logga in med Google och ditt utb-konto.

 • Över 9000 läromedelstitlar från alla Sveriges stora läromedelsförlag
 • Över 3000 skönlitterära och lättlästa titlar
 • I biblioteket finns även böcker på andra språk. Sök på följande språk; engelska, arabiska, somaliska, polska, tigrinja, pashto, persiska och dari för att få fram utbudet.

Begreppa är en tjänst från ILT. Den består av förklarande filmer, quizar, begreppslistor samt läromedelsguider på modersmål.

Logga in i ILT Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. genom att välja att logga in med Google och ditt utb-konto.

Polyglutt förskola är en tjänst från ILT. Tjänsten riktar sig till förskolan för att arbeta med språkutveckling och litteratur. I Polyglutt finns fler än 2500 böcker på svenska och 60 språk inklusive TAKK och teckenspråk. Urbalet på titlar växer kontinuerligt.

Finns som app till iPads, iPhone och Android och som webbtjänst.

Logga in i Polyglutt i appen eller i webbtjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. genom att välja att logga in med Google och ditt utb-konto.

* Ta gärna del av handledningen som är skriven av ILT ihop med Agneta Edwards. Du hittar den om du klickar på de tre strecken upp till vänster på Polyglutts sida och sedan på handledning.

Polylino skola är en tjänst från ILT. Polylino riktar sig mot skola och finns för årkurs F-9 och Öckerö kommun har F-3. Den främjar läsning, läsförståelse, utveckling av modersmål och flerspråkighet. Totalt finns över 4000 böcker och på ca 60 språk.

Finns som app till iPads, iPhone och Android och som webbtjänst.

Logga in i appen eller i webbtjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. genom att välja att logga in med Google och ditt utb-konto.

* Missa inte lärarhandledningen av Barbro Westlund. Du hittar den om du klickar på de tre strecken uppe till vänster på Polylinos sida och sedan på Handledning. Du måste vara inloggad i tjänsten via ILT på internet för att kunna ladda ner handledningen. I appen finns endast Polyglutts handledning.

Öckerö kommun har kunskapstjänster från NE och följande ingår:

 • Nationalencyklopedin - sverigees nationella uppslagsverk. En aktuell och tillförlitlig källa, alltid faktagranskad och objektiv.
 • Ordböcker - slå upp ord och begrepp i ordböcker i moderna språk samt ett antal lexinordböcker i olika minoritetsspråk.
 • Play - 19 000 filmer, TV- och radioprogram med säkra källor för att komplettera undervisningen.
 • Temapaket - ämnesöverskridande. Inspirerar till ett nytt innehåll och nya övningar i undervisningen. Alltid enligt läroplanen och alltid med lärarhandledning.

Du och eleverna loggar in här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med det personliga utb-kontot.

GR Play Skola innehåller tusentals utbildningsfilmer anpassade till grund- och gymnasieskolan. Här finns kortare filmer om man bara söker en kort förklaring till ett begrepp eller företeelse. Här finns också spelfilmer som kan förmedla en känsla, beskriva en plats eller händelser i historien och samtiden.

Här finns titlar från Kunskapsmedia, Eduklips, ETS Media, Solfilm Media och Eduflix. Här finns också Utbildningsradions (UR) radio- och TV-program.

Allt framtaget och utvalt för att möta läroplanens riktlinjer. Samtliga filmtitlar är klarerade för institutionell filmvisning.


GR Play Skola har du som pedagog tillgång till om du skapar ett konto med din @ockero.se-adress. Det går inte att använda utb-kontot eller en privat mail-adress.

http://grplay.se/skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Landguiden är en tjänst från Utrikespolitiska institutet och är ett mellanting mellan en nyhetstjänst och ett uppslagsverk.

Text och statistik uppdateras kontinuerligt av redagktörer som dagligen följer utvecklingen i världen.

I Unikum och Itslearning finns en länk till Landguiden som ger tillgång till tjänsten.

Stava Rex är ett avancerat rättstavningsprogram som rättar stavfel och grammatikfel på svenska. Elever och personal har tillgång till programmet via "Tillägg" i Google Dokument.

Spell Right är ett rättstavningsprogram utvecklat för svenskspråkiga personer som skriver på engelska. Programmet rättar grava stavfel, lättförväxlade ord samt enklare grammatikfel. Elever och personal har tillgång till programmet via "Tillägg" i Google Dokument.

Med tjänsten Trelson Assessment genomför skolorna säkra digitala prov i låst läge. Lärarna kan slå på assisterande funktioner för elever med läs- och skriv- och inlärningssvårigheter och lägga till resurser i form av stavningskontroll, kalkylator, specifika webbsidor med mera. Eleverna loggar in med sitt google-konto i kioskläge på Chromebooks eller i appen på iPads. Mer information om hur du som lärare skapar uppgifter och prov i Trelson Assessment finns här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


iCloud är inte ett säkert lagringsmedia och ni ska inte använda funktionen för att göra säkerhetskopior av er personal-iPad och de foton ni tar på elever och barn i verksamheterna. Logga in med utb-kontot i Googles appar och säkerhetskopiera foton till Google foton och skriv i Google dokument och presentationer i stället för Apples Photo, Pages och Keynotes.

OBS! Inga känsliga uppgifter ska dokumenteras i vare sig Word, Pages eller Google Dokument

Keynote, Pages, iMovie och Garageband är alla appar som kommer automatiskt med själva paddan. För att få dessa att fungera utan att ett Apple id efterfrågas måste de vara hanterade av Lightspeed. Därför behöver du radera dem från din iPad och vänta på att de skickas ut igen av Lightspeed. Detta görs automatiskt. Ibland går det på några minuter men ibland tar det längre tid. Det ska inte ta längre tid än ett dygn då eftersom paddorna synkas mot Lightspeed flera gånger per dygn om de är uppkopplade mot ett nätverk.

Musik får användas i undervisningssyfte utan att du behöver något tillstånd från STIM. Det gäller musik som ni lyssnar på eller framför i klassrummet. Ska ni däremot arrangera en elevkonsert eller spela musik i allmäna utrymmen så behöver skolan en licens. Med allmänna utrymmen avses exempelvis korridorer, matsal eller kafeteria.

Det är tillåtet att använda Youtube-inslag i undervisningen såtillvida att klippet i sig är lagligt.

Senast uppdaterad:

Publicerad: