Google Classroom

Med Google Classroom blir undervisningen mer betydelsefull och produktiv tack vare effektivare hemuppgifter, ökat samarbete och främjad kommunikation. Lärare kan skapa klasser, distribuera hemuppgifter, skicka feedback och se allt på ett ställe. Classroom har även sömlös integrering med andra verktyg från Google, till exempel Dokument och Drive.

Hur använder jag Classroom?

 • skapa förförståelse genom att lägga upp material före dina lektioner (ex filmklipp, bilder, tidningsartiklar)
 • tydliggöra syfte och mål med din undervisning (ex digital tavla i Google presentation)
 • inspirera dina elever (ex filmklipp, bilder och elevexempel)
 • synliggöra dina elevers lärande (ex versionshistorik i Google dokument)
 • testa av dina elevers förståelse (ex Entry och Exit Tickets)
 • samla användbara digitala stödstrukturer (ex skrivmallar, begreppslistor, exempeltexter)
 • integrera digitala lärresurser, som underlättar dina elevers lärande (ex uppläsning av text, stavningshjälp, röstinspelning, talböcker, Quizlet, Kahoot)
 • se till att alla elever kommer till tals med olika sorters digitala interaktioner (ex funktionen Fråga, Google formulär, Hangouts Meet)
 • återkoppla löpande till dina elever (ex kommentarsfunktion i Google dokument)
 • aktivera dina elever som ägare av sitt eget lärande (ex filmklipp, inspelad lektionsgenomgång med Screencastify)
 • knyta an till kommande lektioner (ex material att fundera på hemma)
 • utvärdera undervisningen (ex funktionen Fråga, Google formulär)

Google Classrooms Årskurs F-6

 • Bjud in elever via klasskod eller klassgrupp från Extens
 • Glöm inte att bjuda in ett antal av dina kollegor eller skolans admin-konto som lärare (prata med skolans IKT-pedagog).
 • Använd fliken Flöde för vanlig information till eleverna. Aktivera gärna möjligheterna för eleverna att kommentera. Görs under inställningar.
 • Använd fliken Uppgifter för konkreta uppgifter för elever.
 • Lägg upp användbart undervisningsmaterial i fliken Material.
 • Glöm inte att du kan dela ut uppgifter till alla dina elever eller ett urval av dessa.

Google Classroom för årskurs 7-9

 • Bjud in elever via klasskod eller klassgrupp från Extens
 • Bjud in ett antal av dina kollegor eller skolans admin-konto som lärare (prata med skolans IKT-pedagog). Lägg även ett av följande konton; classroom.heden7-9@utb.ockero.se classroom.bratteberg7-9@utb.ockero.se. Vi använder kontona för att lägga till vikarier, så det är viktigt att de finns med.
 • Använd fliken Flöde för vanlig information till eleverna. Aktivera gärna möjligheterna för eleverna att kommenter. Görs under inställningar.
 • Använd fliken Uppgifter för konkreta uppgifter för elever.
 • Lägg upp användbart undervisningsmaterial i fliken Material.
 • Glöm inte att du kan dela ut uppgifter till alla dina elever eller ett urval av dessa.

Instruktioner skapa klasser

 1. Besök classroom.google.com Länk till annan webbplats. i en webbläsare eller klicka på dom nio prickarna högst upp i högra hörnet då du är inloggad på Googles tjänster och välj Classroom.
 2. Klicka på Lägg till + på sidan Klasser > Skapa kurs.
classroom 1

3. Ange klassens namn.

classroom 2
4. (Valfritt) Ange en kort beskrivning, årskurs eller lektionstid genom att klicka på Avsnitt och skriva informationen.5. (Valfritt) Ange ett ämne genom att klicka på Ämne och skriva informationen.6. (Valfritt) Ange en plats för klassen genom att klicka på Rum och skriva informationen.7. Klicka på Skapa.

Nästa steg: Det skapas automatiskt en klasskod i Classroom när du skapar en klass. Du använder den när du bjuder in elever till klassen Länk till annan webbplats.. Du kan alltid visa klasskoden på sidan Flöde.

Kort videoinstruktion

Google Classroom del 1 Länk till annan webbplats. - Hur du skapar en kurs/klass, bjuder in elever och lärare samt skapar ämnen.)

Google Classroom del 2 Länk till annan webbplats. - Hur du skapar en klassuppgift (uppgift och fråga)

Hur du startar ett videomöte via Google classroom

Vem blir mötesarrangör?

I Classroom är mötesarrangören den första eleven eller läraren som klickar på möteslänken (om Meet inte är inaktiverat för honom eller henne) även om han eller hon inte är den första som går med i mötet.

Om en person skapar ett videomöte i Google Kalender är han eller hon mötesarrangör oavsett vem som går med i mötet först.

Senast uppdaterad:

Publicerad: