Föräldramöte via video

Instruktionen nedan är ett förslag på hur du som pedagog kan genomföra ett föräldramöte digitalt. Modellen bygger på att du som pedagog spelar in din presenation och publicerar på Youtube. Sedan skickar du en länk till videon till vårdnadshavare på Unikum. Ni möts sedan i digital form i google meet. Instruktionen är framtagen av Christofer Rigdahl som arbetar som förstelärare på gymnasiet.

Inför mötet

Jag skapar en Powerpoint som innehåller det som jag vill ta upp.
Den spelar jag sedan in med det inbyggda verktyget för att spela in bildspelet (Powerpoint 2016). OBS! Tänk på att inte göra längre filmer än 15 minuter, det är inte alltid som längre filmer tillåts på Youtube.
Jag skickar länken till Youtube där filmen finns så att föräldrarna kan titta på den i förväg.
I samband med det så ber jag dem även skicka in sina frågor efter att ha sett filmen. Här sätter jag ett tydligt datum för när de måste ha skickat in dessa. Det är dessa frågor som sedan blir mitt underlag för själva föräldramötet.

Spela in bildspel och exportera som film-fil

1. Under rubriken Bildspel väljer du Spela in bildspel. Välj spela in från början.

2. Jag låter tidsinställningar och berättarröst spelas in, det är det som är nyckeln till att det ska bli en film senare.

spela in bildspel

3. Därefter talar du till ditt bildspel som du vill ha det.

4. När bildspelet är klart kommer du att ha en högtalarsymbol nere i det högra hörnet på varje bild. Det är bra, det betyder att det skett en inspelning.

bildspel klart

5. Slutligen väljer du under Arkiv-menyn att Exportera. Välj Skapa en video.

Är målet att lägga upp filmen på Youtube så kan du välja högsta bildkvalitet. Har du platsbrist får du välja en lägre kvalitet.

Använd inspelade tidsinställningar och berättarröst.

Klicka på Skapa video.

exportera

6. Namnge filen med något lämpligt, välj var du ska ha den och klicka på Spara.

spara

Lägga upp filmen på Youtube

Först och främst är du inloggad på ditt google-konto och har valt Youtube.
1. Klicka på ”Filmkameran” upp till höger, välj därefter Ladda upp video.

ladda upp video

2. Drag filen du vill ladda upp ”från utforskaren” eller Välj filer och "bläddra fram” till filen som du vill ladda upp.

välj fil

3. Namnge filmen, fyll i beskrivning (t ex Föräldramöte datum och sista dag för att lämna in frågor). Följs stegen helt enkelt och kopiera länken till filmen. Jag brukar välja att ha filmen som Olistad, då kan bara de med länken se filmen.

videolänk

4. När filmen laddats upp är det färdigt. Du kan nu dela filmen med alla du vill.

Skicka ut inbjudan

Jag kopierar in länken till filmen och skickar inbjudan på lämpligt vis till föräldrarna. Se exempel nedan:

Sedan avvaktar jag vilka frågor som jag får in och gör ett material utifrån det.

Under mötet

Jag hälsar alla välkomna och går sedan genom underlaget utifrån de frågor som jag fått in. Jag brukar även säga att allt skickas ut om jag inte gjort det inför mötet.
När ovanstående är klart försöker jag avrunda om det inte uppstår någon ömmande fråga under tiden.

Senast uppdaterad:

Publicerad: