Snabböversikt google meet

Skriv tabellbeskrivning här


Värdkontroll

Gäster kan bjuda in andra

Gäster kan ta bort andra

Inspelningen delas med andra

Närvarorapport

Skapa ett möte till senare - länk

Denna länk kan klistras in i en uppgift i Classroom.

Har mötesskaparen

Ja men är det inbjudna utanför organisationen så är det du som måste tillåta dem att gå med.

Nej

Nej

Till mötesskapare

Starta ett direktmöte

Har mötesskaparen

Ja men är det inbjudna utanför organisationen så är det du som måste tillåta dem att gå med

Nej

Nej

Till mötesskapare

Schemalägg Meet i din kalender

Har mötesskaparen

Ja men är det inbjudna utanför organisationen så är det du som måste tillåta dem att gå med.

Nej

Nej

Till mötesskapare

Skapa Meet i kalendern utan att bjuda in därifrån

Har mötesskaparen

Ja men är det inbjudna utanför organisationen så är det du som måste tillåta dem att gå med.

Nej

Nej

Till mötesskapare

Ange kod eller mötesnamn

Har mötesskaparen vilket är den som först skriver in koden och går med. Kan vara en elev om hen i förväg har fått veta vilken kod som ska användas.

Ja men det är mötesskaparen som tillåter andra att delta.

Nej

Nej

Till mötesskaparen om hen är lärare med Enterprise-licens

Skapa Meet med länk direkt i Classroom

Har den deltagare som först går med i mötet.

Ja

Ja

Nej

Till mötesskaparen