Närvaro/frånvaro/schema

Som lärare måste du fortfarande registrera närvaro, även om undervisningen sker på distans. Närvaro ska tas vid varje lektionstillfälle.

Senast uppdaterad:

Publicerad: