Identifiering av frånvaro i skolan

Att vara uppmärksam på frånvaro är allas ansvar i skolan.

  • Lärarna registrerar all frånvaro vid varje lektionstillfälle eller arbetspass i kommunens frånvarosystem.
  • Mentor ska löpande följa upp närvaron för sina grupper och elever och särskilt de som haft eller har oroande eller problematisk skolfrånvaro.
  • Lärarna i arbetslaget följer upp frånvaro en gång i månaden, både omfattning och antal tillfällen. Arbetslaget stöttar varandra i arbetet med att tidigt uppmärksamma frånvaro och med kartläggning och insatser. Närvaroansvarig finns som stöd i det arbetet.
  • Rektor har ett övergripande ansvar att följa och utvärdera arbetet med tidig identifiering i arbetslagen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: