Augmented reality AR - inspiration från Foxway Education

Augmented Reality – AR är ett kraftfullt redskap i allt arbete med att förstärka och tillgängliggöra våra elevers lärande. Kom och ta del av hur Anders Enström, ADE och lärare på Skapaskolan i Huddinge arbetar med AR på iPad i sin undervisning.

Du kommer en inspirerande introduktion till hur AR kan användas på högstadiet, konkreta undervisningsexempel samt tips på användbara appar och resurser som hjälper dig att komma igång med AR i din egen undervisning.

Tid: Fredag 3 juni, kl. 14.30 – 16.30
Plats: Zoom

Detta får du som deltagare med dig när du deltar:

Inspiration och introduktion till AR på iPad.
Konkreta undervisningsexempel kring hur AR kan användas i olika ämnen kopplat till Lgr 22.
Tips på användbara appar och resurser för AR on iPad.
Möjlighet att prova (info om vilka appar som visas skickas ut till de som anmält sig i förväg av Foxway)
Tips på hur man kommer igång med AR i sin undervisning.

Anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad:

Publicerad: