Skollunch

För skolmatsalar gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 med mera.

Om skolan bedriver distansundervisning har eleverna i förskoleklass, grundskola och motsvarande skolformer rätt till skolmåltider.

Skollunch för högstadieelever under distansundervisning

Vårdnadshavare till barn som är högstadieelever och bosatta i Öckerö kommun kan beställa lunch från kommunens skolkök. Tjänsten är tillgänglig från den 12 januari och under perioden då distansundervisning ersätter den ordinarie undervisningen. 

I tjänsten måste vårdnadshavare uppge vilket skolkök i eleven ska hämta sin lunch på och om det finns behov av specialkost. Anmälan är bindande och eleven måste hämta sin lunch varje dag.

Eleven hämtar sin lunch i skolköket ni har valt under elevens schemalagd lunchtid. Lunchen kan enbart hämtas ut av eleven själv.

 • Brattebergsskolan, Öckerö
 • Hedens skola, Hönö
 • Fotö skola, Fotö
 • Björkö skola, Björkö
 • Hälsö skola, Hälsö
 • Rörö skola, Rörö

Beställning av skollunchen görs via e-tjänst på https://minasidor.ockero.se/skollunch Länk till annan webbplats.

Rutiner gällande mathantering och servering av lunch

Barn och elever kan fortsättningsvis ta både varm och kall mat själva i bufféservering detta gäller både i förskolan och skolan. Barn- och utbildningsförvaltningen och LOKO (Kost och Lokalvård) samarbetar för att organisera serveringen. Lösningar kan se olika ut eftersom förskolor, skolor och skolrestauranger har olika förutsättningar. Det är viktigt att vi gemensamt arbetar med att få eleverna att äta skolmaten så att de orkar med dagen på förskolan och i skolan.

Den nya begränsningen gällande max 50 personer i sammankomster och offentliga tillställningar gäller inte skolverksamheten.

Krav från Folkhälsomyndigheten på skolrestauranger

 • Se till att det inte förekommer trängsel mellan barn- och elever i köer, vid bord eller bufféer. En arms längd rekommenderas som mått.
 • Barn- och elever ska endast äta och dricka sittande.

Våra förväntningar är att:

 • Kost fullföljer sina hygienrutiner som finns inom köken.
 • Kost byter ut slevar, serveringsbestick vid kantinbyten.
 • Kost fyller på med mat flera omgångar. De håller hygieniskt rent och fint kring buffén.
 • Kost ser till att besticken står med skaftet uppåt i bestickställen.
 • Pedagogerna ser till att eleverna tvättar händerna innan lunch.
 • Pedagoger eller annan personal på skolan följer klasserna till matsalen och ser till att avstånd hålls mellan elever.
 • Pedagoger som ansvarar för pedagogisk lunch sitter med sina klasser för att hålla grupperna lugna och förhindra trängsel.
 • Personal på förskolan följer HYFS rekommendationer kring mathantering vid smitta.

Exempel på vad som kan göras ytterligare:

 • Låta alla eller vissa elevgrupper äta i fler skollokaler, till exempel uppehållsrum alternativt i
  klassrum. I detta fall måste Lokalvården informeras så att städningen utförs i dessa utrymmen.
 • Pedagoger delar ut tallrikar (11.00-12.30 personen ska ha handskar

Senast uppdaterad:

Publicerad: