1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skolmat

Många skolor och förskolor lagar mat i det egna köket. All mat lagas så långt det är möjligt från grunden.

Skolmaten i Öckerö kommun tillagas i skolköken på Brattebergsskolan, Bergagårdsskolan, Hedensskolan, Rörö och Västergårdsby. Varje dag i alla skolkök serveras ett rikt salladsbord, knäckebröd och mjölk. På högstadieskolorna serveras två alternativa rätter dagligen. För barn som har barnomsorg och fritids erbjuds frukost och mellanmål.

Matsedel för förskolor och skolor

Alla skolor i Öckerö kommun har samma matsedel och menyn hittar du nedan.

På de allra flesta förskolor och skolor tillagas maten på plats. De förskolor och skolor som inte har egen tillagning utan får maten levererad från ett närliggande tillagningskök är:

 • Brattebergs förskola
 • Högåsen/Kompassenskolan Allhuset
 • Kaprifolen
 • Hälsö skola
 • Fotöskola/förskola
 • Solhagens förskola
 • Skattgömmans förskola

En menygrupp där representanter från både förskolekök och skolkök samlas och lägger menyn med utgångspunkt från:

 • skollagens krav på näringsriktighet
 • riktlinjer från Svenska Livsmedelsverket
 • feedback från våra löpande måltidsråd med barn/elever/pedagoger.

Ansvaret som skol- och förskoleköken i Öckerö kommun har är att vi erbjuder en god, näringsriktig och säker lunch. Idag vet vi att måltiden är komplex, och att det inte bara är maten som är viktig, motiverar det oss till att arbeta brett för att uppnå våra mål. Vi arbetar med:

 • Tallriksmodellen, som fortfarande är en aktuell, bra och enkel visuell bild för att upplysa om hur fördelningen mellan olika livsmedel på tallriken bör se ut.
 • Måltidsråd erbjuds våra unga gäster kontinuerligt, där vi öppnar upp för dialog med våra unga gäster och synpunkter på måltiden kan ventileras.
 • Recept- och matsedelsplanering görs i ett kostdataprogram för att säkra att näringsriktigheten och säkerhet uppnås.

Vid senaste mätningen nådde vi till 29 procent.

Specialkost

Specialkost erbjuds av medicinska och religiösa skäl till alla barn inom barnomsorg, förskola och skola i kommunen. Vi serverar inte halal, kosher eller vegan-måltider. I dessa fall erbjuds en lakto-ovo vegetarisk kost som alternativ.

För barn i skolan lämnas blanketten till skolsköterskan på ert barns skola. Skolsköterskan avgör om det krävs ytterligare intyg, information eller möten. Skolsköterskan lämnar informationen vidare till berörd personal som behöver kunskap om ert barns behov av specialkost.

 

Lämna gärna ett foto på ditt barn då det ökar säkerheten för ditt barn. Uppgifter som lämnas behandlas enligt dataskyddsförordningen regelverk och med inlämnad blankett godkänner du detta. Det är vårdnadshavarens ansvar att uppdatera intyget.

För att få specialkost krävs att du som vårdnadshavare fyller i blanketten för specialkost. Blanketten ska lämnas in senast två veckor innan aktuell start. För barn i förskolan lämnas blanketten in till ditt barns mentor/kontaktperson i förskolan. För specialkost av medicinska skäl krävs intyg från läkare eller dietist som ska skickas med till förskolan.

 

Mentor lämnar vidare intyg och blanketter till aktuellt tillagnings- eller mottagningskök samt information till övrigt berörd personal där behoven av kunskapen om ert barns specialkost finns.

 

Lämna gärna ett foto på ditt barn då det ökar säkerheten för ditt barn. Uppgifter som lämnas behandlas enligt dataskyddsförordningens regelverk och med inlämnad blankett godkänner du detta. Det är vårdnadshavarens ansvar att uppdatera intyget

Intyget gäller så länge som det angivna datumet på utredningen står skrivet alternativt:

 • För barn och med livslång restriktion som till exempel diagnostiserad glutenintolerans eller diabetes räcker det med ett intyg för hela skolperioden.
 • För barn med allergi mot mjölkprotein och laktos gäller intyget ett år i taget.
 • För barn med övriga allergier som t.ex. ägg, fisk, nötter m.m. gäller intyget tre år i taget.
 • Du ansvarar för att fylla i blanketten och bifoga ett fotografi på ditt barn så att alla berörda personalgrupper lättare kan känna igen ditt barn.
 • Om ditt barn av någon anledning är frånvarande ska du meddela köket så vi inte lagar mat i onödan. Information och kontaktuppgifter till köket får du av skolsköterskan/mentor.
 • Om specialkosten ska upphöra eller ändras ska du kontakta skolsköterskan/mentor som kontaktar köket.


Observera att livsmedel som är inhandlade privat inte är tillåtna i våra produktionskök. Produktionsköken producerar måltider på upphandlade livsmedel.

Lagkrav, riktlinjer och beslut

För livsmedelshygien och egenkontroll finns rutiner framtagna som följer svensk lagstiftning. Dokumentation av dessa delar har under 2017 digitaliserats och det system som används ägs av företaget Normor, som är ett certifierat företag inom branschen. 2017 har alla inom kostenheten deltagit på utbildning för hantering av systemet och vidareutbildning sker återkommande.

Fördjupade rutinhandlingar finns för alla kök i Normors system och delges alla anställda så att de kan arbeta utefter rådande lagar och föreskrifter. I systemet finns även rutiner för personliga hygienkrav, rutiner kring magsjukdom och utlandsvistelse som ska upprätthållas och efterlevas av alla anställda.

Vi följer gällande råd och riktlinjer som livsmedelsverket förespråkar samt följer lagkravet på en näringsriktig skollunch, som fördes in i skollagen år 2011. För att utföra detta använder vi oss bland annat av ett kostdatasystem vid namn Matilda.

Publicerad den: 2019-01-22 14.24