Skolvägar

Alla barn i Öckerö kommun ska känna sig trygga i trafiken när de tar sig till och från skolan. Ju fler bilar som cirkulerar runt skolorna på morgnar och eftermiddagar, desto otryggare blir trafikmiljön. Vi arbetar med både fysiska och beteendepåverkande insatser för att fler föräldrar ska gå, cykla med barnen till skolan istället för att skjutsa med bil.

Vandrande skolbuss

I maj startade Öckerö kommun tillsammans med föräldrar och deras barn en Vandrande skolbuss för att minska morgonstressen, vid Västra vägen på Hönö. Genom projektet turas föräldrarna om att följa sina och andras barn till skolan. Det hjälper till att skapa en trygg trafikmiljö och hälsosamma vanor för barn genom att gå eller cykla till skolan.

En av föräldrarna som deltar, Sophia Hjorth, berättar: Vi startade en vandrande skolbuss för att vi såg det som ett tryggare sätt att ta sig till skolan för barnen då Västra vägen inte har de förutsättningar som krävs för att barnen ska känna sig trygga under sin färd mot skolan. Forskningen visar att de hälsofrämjande effekterna är stora. Det tillsammans med att vi har roligt när vi promenerar tillsammans med barnen, får många härliga diskussioner och goa skratt är ett enormt plus förstås!

Förhoppningen är att fler familjer startar vandrande skolbussar i höst. Metoden är bra för inlärning, trafiksäkerhet, miljön, hälsan och mycket annat. Möjligheterna är många och reglerna sätter familjer upp tillsammans för att sedan gemensamt ta sig till skolan. Det skapar en trygg trafikmiljö och hälsosamma vanor samtidigt lär sig barnen att vistas i trafiken och får en aktiv vardag med frisk luft och motion. För mer information om hur du kan starta en vandrande skolbuss får du gärna kontakta Johanna Torén, folkhälsoutvecklare.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Folkhälsoutvecklare

Johanna Torén

Telefon: 031-97 63 75
E-post: johanna.toren@ockero.se

Vandrande skolbuss Västra Vägen

Sophia Hjorth

Telefon: 072-88 89 765 Länk till annan webbplats.

E-post: hjorthsophia@gmail.com