Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledarna kan ge dig vägledning när det gäller studie- och yrkesval. Du kan ställa konkreta frågor som vilka arbeten som har brist på kompetens, hur det är att läsa på högskolan eller skillnader mellan olika utbildningsformer.

Det kan även handla om mer generella tankegångar som vad du vill med sitt liv, vilka drömmar, tankar och önskemål du har med ditt arbetsliv och karriär.

Studievägledning sommaren 2021

Har du frågor om ditt antagningsbesked eller om du behöver göra omval, kan du under v 26-27 och 31-32 kontakta kommunens studie- och yrkesvägledare Andrea Hansson och Lina Häggman. V 33, efter 16 augusti kan omval endast göras av studievägledaren på den gymnasieskola där du är antagen. Ej antagna elever och enbart reserver kan fortsatt vända sig till hemkommunens studievägledare.

Vecka 26 och 30 (29/6-2/7 och 26/7-30/7)

Lina Häggman , Studie- och yrkesvägledare

Tel: 031-97 63 37 10:00-12:00

Epost: lina.haggman@ockero.se

Vecka 27, 31 och 32 (5/7-9/7 och 2/8-13/8)

Andrea Hansson, Studie- och yrkesvägledare

Tel: 031-97 64 37 10:00-12:00

Epost: andrea.hansson@ockero.se

Vecka 28 & 29

Registrering av om- eller nyval kan ej göras under dessa veckor.

Studievägledning inför gymnasieval

Alla elever erbjuds minst ett individuellt samtal i årskurs 9 där är även föräldrar är välkomna. Eleverna kan även besöka studievägledare genom spontana besök på raster och håltimmar. Viktigast är att eleverna känner sig trygga i sitt gymnasieval.

Studieplanering

Förberedelser och planering ökar ofta chanserna att lyckas med sina studier. Studie- och yrkesvägledaren hjälper gärna att göra en individuell studieplan. Du kan även få svar på frågor om behörighet, antagning till vidare utbildning, betyg och studiefinansiering.

Boka en tid för ett samtal med någon av våra studie- och yrkesvägledare.

Kunskapsprövning

Om du redan har kunskaper i ett visst ämne finns det möjlighet att göra en prövning. På så vis kan du få ett betyg utan att genomgå själva kursen. Kunskapskraven är de samma. Vill du göra en prövning så kontakta någon av studie- och yrkesvägledarna.

Om du slutar eller inte går i gymnasiet

Om du är 16-20 år och inte har en gymnasieutbildning, inte är inskriven i någon skola och står utanför arbetsmarknaden, kan vi stödja dig med att hitta en utbildning eller på annat sätt närma dig arbetsmarknaden.

Läs mer om det kommunala aktivitetsansvaret

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Andrea Hansson

Studie- och yrkesvägledare
Högstadiet, Komvux, Aktivitetsansvaret

Lina Häggman

Studie- och yrkesvägledare
Gymnasiet, Komvux och studiecentrum

Lisbeth Andersson
Studie- och yrkesvägledare
Grundsärskolan