Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Studie och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledarna kan ge dig vägledning när det gäller studie- och yrkesval. Du kan ställa konkreta frågor som vilka arbeten som har brist på kompetens, hur det är att läsa på högskolan eller skillnader mellan olika utbildningsformer.

Det kan även handla om mer generella tankegångar som vad du vill med sitt liv, vilka drömmar, tankar och önskemål du har med ditt arbetsliv och karriär.

Studievägledning inför gymnasieval

Alla elever erbjuds minst ett individuellt samtal i årskurs 9 där är även föräldrar är välkomna. Eleverna kan även besöka studievägledare genom spontana besök på raster och håltimmar. Viktigast är att eleverna känner sig trygga i sitt gymnasieval.

Studieplanering

Förberedelser och planering ökar ofta chanserna att lyckas med sina studier. Studie- och yrkesvägledaren hjälper gärna att göra en individuell studieplan. Du kan även få svar på frågor om behörighet, antagning till vidare utbildning, betyg och studiefinansiering.

Boka en tid för ett samtal med någon av våra studie- och yrkesvägledare.

Kunskapsprövning

Om du redan har kunskaper i ett visst ämne finns det möjlighet att göra en prövning. På så vis kan du få ett betyg utan att genomgå själva kursen. Kunskapskraven är de samma. Vill du göra en prövning så kontakta någon av studie- och yrkesvägledarna.

Publicerad den: 2019-03-26 16.49
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö