Studiecentrum

Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för dig som är mellan 16-20 år som inte studerar eller har en gymnasieexamen. Det innebär att Öckerö kommun ska söka upp och erbjuda möjligheter och stöd till sysselsättning för dig som tillhör denna grupp. Om du är 16-20 år och inte har en gymnasieutbildning, inte är inskriven i någon skola och står utanför arbetsmarknaden, kan vi stödja dig med att hitta en utbildning eller på annat sätt närma dig arbetsmarknaden.

Studiecentrum

Studiecentrum erbjuder introduktionsprogrammet Programinriktat val. Programmet riktar sig till ungdomar som inte är behöriga att söka gymnasieutbildningar.

De grundkrav du måste uppfylla för att få gå hos oss är att du inte ska vara behörig till gymnasiet, vara mellan 16-20 år och skriven i Öckerö kommun. Vid synnerliga skäl kan undantag göras från detta, kontakta vår studie- och yrkesvägledare eller kurator om du har frågor kring detta.

Studiecentrum är platsen för dig som vill studera men av olika orsaker inte planerar att göra det på ett nationellt gymnasieprogram för tillfället.

Vår idé är att erbjuda individuellt anpassade studier efter dina behov och förutsättningar. Du kan inte läsa en fullständig gymnasieutbildning hos oss men du kan ofta komplettera påbörjade studier. Du kan också förbereda dig inför vidare studier någon annanstans.

Efter att ha studerat hos oss så söker de flesta vidare till gymnasieskolor, folkhögskolor eller vux/yrkesvux.

Programinriktat val

Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Hemkommunen ansvarar för att alla elever som är behöriga till programinriktat val erbjuds programmet. En elev är behörig som har; godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen.

Programinriktat val utformas för varje enskild elev och behöver inte planeras i förväg. Ämnena som kan erbjudas är i första hand svenska, engelska och matematik på grundskolenivå.

Senast uppdaterad:

Publicerad: