Vuxenutbildning

Den kommunala vuxenutbildningen (Komvux) är till för dig som vill läsa in grundskolan eller gymnasiet. Du kan även komplettera dina betyg för att söka till unversitet eller högskola.

Du kan även gå en yrkesutbildning för att ha möjlighet att få jobb eller fast anställning. Inom vuxenutbildningen kan du lära dig svenska genom Svenska för Invandrare (SFI). Lärvux är en studieform för personer med en utvecklingsstörning eller hjärnskada.

Du får studera på vuxenutbildningen från och med det andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år, eller har en gymnasieexamen. Du måste också vara folkbokförd i Sverige.

Arrangörer och utbildningar

Öckerö kommun har ett avtal med Arbetsmarknad och Vuxenutbildning i Göteborg vilket gör att du som är folkbokförd i Öckerö kommun kan söka direkt på deras webbplats. Du kan också söka utbildning genom kommunens samarbete med övriga kommuner kring Göteborg – Göteborgsregionen, som erbjuder utbildning.

Planera dina studier

Alla som studerar på vuxenutbildningen (Komvux) ska ha en individuell studieplan där det framgår vilket syfte du har med dina studier och vilka kurser du planerar att läsa.

Vänd dig till någon av studie och yrkesvägledarna på vuxenutbildningen i Öckerö Kommun för att får mer information om studier och för att göra en studieplanering.

Ansök till vuxenutbildning

Ansökan till Göteborgs Arbetsmarknad och vuxenutbildning görs via deras hemsida Länk till annan webbplats..

Du behöver inte be om hemkommunens godkännande. Detta sköts automatiskt när du gör en ansökan. Det är viktigt att du skickar in eventuella betyg direkt till arbetsmarknad- och vuxenutbildning i Göteborg.

Studiestöd

Det finns olika typer av ekonomiskt stöd för dig som studerar. Du kan till exempel finansiera din utbildning genom att få:

  • studiemedel från CSN
  • andra studiefinansieringsformer (a-kassa, försörjningsstöd, sjukersättning, sjukpenning)
  • bibehållen lön från arbetsgivaren.
Studiemedel från CSNStudiemedel kan man söka om för kurser på grundläggande och gymnasial nivå på vuxenutbildningen samt högre studier. Studiemedlet består av en bidragsdel och en lånedel. För mer information om vilka utbildningar som kan ge studiemedel och vad som krävs för att bli beviljad studiemedel kontakta CSN. All kontakt med CSN sköter du själv och du har uppgiftsskyldighet att anmäla ändringar i dina studier och om din inkomst ändras. Du kan läsa en eller flera kurser på Komvux. Varje kurs har ett visst antal gymnasiepoäng. Gymnasiepoängen avgör hur mycket studiestöd du kan få. För att få ersättning på heltid krävs 20 gymnasiepoäng per vecka, det vill säga minst 200 poäng per studieperiod (10 veckor).
  • CSN kan bevilja studiemedel från och med hösten det år som du fyller 20 år. Du kan få studiemedel som längst till och med det år du fyller 56 år men rätten att låna pengar begränsas redan från att du fyllt 47 år.
  • Centrala studiestödsnämnden (CSN) är den myndighet som har hand om studiefinansiering. Det är de som beslutar och betalar ut studiemedel/studiehjälp.

Läs mer på Centrala studiestödsnämndens webbplats Länk till annan webbplats.

Vägledning, validering

Du som är folkbokförd i Öckerö kommun kan boka tid med en studie- och yrkesvägledare (syv) på Komvux. Vi ger dig stöttning att fatta välgrundade beslut om framtiden.

Läs mer om Studie- och yrkesvägledning

Lärvux

Lärvux är en skolform för dig som fyllt 20 år och som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingstörning eller en förvärvad hjärnskada. Här kommer du att växa som person. Vi erbjuder kvalitet och du kommer att utmanas till ny kunskap.

Läs mer om Lärvux i Öckerö kommun

Sfi, Svenska för invandrare

För dig som är nyinflyttad till Sverige och saknar kunskaper i det svenska språket finns möjlighet att läsa SFI - svenska för invandrare. Sfi ger dig grundläggande kunskaper i svenska och om det svenska samhället. Du får också lära dig att använda datorn som hjälpmedel när du lär dig svenska. All undervisning är gratis. 

Läs mer om Sfi-studier

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö