Lärvux

Lärvux är en skolform för dig som fyllt 20 år och som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada. Här ges du en möjlighet att utveckla dina kunskaper för att stärka din ställning i arbets- och samhällsliv och främja din personliga utveckling.

Hur går det till att studera på Lärvux

Undervisningen är flexibel och anpassas till dig och dina behov. Vi tar hänsyn till studietakt, studieform och sätt att lära för att stimulera och stödja dig i ditt lärande. Undervisningen sker i små grupper i lugn takt i en trygg och anpassad miljö. Du kan kombinera kurser på olika nivåer efter dina egna förutsättningar och förmågor.

Alla kurser på träningsskolenivå och grundläggande nivå följer en kursplan med syfte, innehåll och uppsatta mål. Om en kurs är för lång kan vi ibland dela upp den i delkurser. Du får betyg/intyg efter varje delkurs och efter avslutad kurs.

Broschyr Lärvux - Komvux som särskild utbildning Pdf, 841 kB.

Ansök till Lärvux

Låter det här som något för dig? Du ansöker genom att fylla i ”Ansökan till studier” som du hittar här på sidan och skicka den till SYV Lina Häggman. Därefter blir du kallad till ett inskrivningssamtal tillsammans med lärare och annan personal. Då görs en individuell studieplanering utifrån dina önskemål, behov och tidigare kunskaper. Vi hjälper dig att sätta upp mål och söka rätt utbildning. I studieplanen står det vilken eller vilka kurser du ska studera och vilka mål du har. Studieplanen kan vi behöva revidera vid behov.

Kurser vi erbjuder hösten 2022 på träningsskolenivå

Språk och kommunikation

Delkurs 1: Engelska ord och fraser. Från musik och filmer, bok- och bildsamtal, berättande texter i såväl tryckta som digitala medier från olika tider och skilda delar av världen lär vi oss mer engelska.

Delkurs 2: Svenska ord och fraser. Från musik och filmer, bok- och bildsamtal, berättande texter i såväl tryckta som digitala medier från olika tider och skilda delar av världen lär vi oss mer svenska.

Individ och samhälle

Delkurs: Aktuella frågor och debatter i samhället. En kurs för dig som är nyfiken och vetgirig.

Natur och miljö

Delkurs: Växter och djur, deras livsvillkor och levnadsmiljöer. Kunskaper om hur människa och natur är beroende av varandra och hur vi kan leva för att må bra.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Lina Häggman

Studie- och yrkesvägledare

Brita Malmcrona

Biträdande rektor


Telefon
031-97 62 00

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö