Sfi, Svenska för invandrare

För dig som är nyinflyttad till Sverige och saknar kunskaper i det svenska språket finns möjlighet att läsa SFI - svenska för invandrare. Sfi ger dig grundläggande kunskaper i svenska och om det svenska samhället. Du får också lära dig att använda datorn som hjälpmedel när du lär dig svenska. All undervisning är gratis. 

Du har rätt att delta i SFI-studier om du:

  • 20 år eller äldre
  • folkbokförd i Öckerö kommun
  • saknar kunskaper i svenska

För att kunna erbjuda ett så brett utbud av SFI-studier som möjlight arbetar Öckerö kommun tillsammans med Vuxenutbildningen i Göteborg. För mer information om SFI kontakta studie- och yrkesvägledaren i Öckerö kommun.

Anmäl dig till Sfi

Du anmäler dig till sfi genom att besöka Studie- och yrkesvägledningen på Rosenlundsplatsen 2 i Göteborg. Du behöver ta med dig legitimation eller pass. Du måste ha en e-postadress när du anmäler dig till sfi

Du hittar mer information och öppettiderna på Göteborg stads webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: