Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer

Byggnadsvårdspriset

Kommunen delar varje år ut ett pris till en fastighetsägare som gjort en om- eller tillbyggnad på ett sätt som tar tillvara vårt kulturhistoriska arv.

Vitt hus med blå bakgrund

Syftet med priset

I kommunen finns ett kulturmiljöprogram som är antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29. Bygg- och miljönämnden ska enligt programmets intentioner verka för att våra kulturhistoriska lämningar och miljöer beaktas i vår samhällsplanering. Den bästa omvårdnaden av kulturhistoriska miljöer sker främst genom dem som bor eller verkar där.

I syfte att stimulera olika fastighetsägare att ägna de kulturhistoriska aspekterna ökad uppmärksamhet infördes ett byggnadsvårdspris.

Regler för byggnadsvårdspris Word, 167.1 kB.

Nominera kandidater till 2022 års byggnadsvårdspris

Nominera kandidater till årets byggnadsvårdspris. Du kan ansöka om att den egna fastigheten tilldelas byggnadsvårdspriset och det är även möjligt att nominera någon annans byggnad som kandidat. Sista anmälningsdag är 31 oktober 2022.

Jag nominerar följande kandidat * (obligatorisk)
Jag nominerar följande kandidat
Nominerad av  * (obligatorisk)
Nominerad av

Bifoga både före- och efterbild

Tidigare års vinnare av byggnadsvårdspriset

Vinnare av Byggnadsvårdspriset 2020 var fastigheten Knippla 1:52.
Med stil och finess har Mats och Marie

Återskapat en byggnad som förut var gömd.

Spröjs och vitmålat trä

Har ersatt perspektivfönster och eternit.

Harmoni i Knippla kulturmiljö

Tack vare engagemang, intresse och skickliga lokala hantverkare.

Fastigheten Öckerö 1:772.

”Ett projekt genomfört med stil och finess, med detaljer som skapar helhet och återsken av ursprungligt utseende, och med grundläggande miljötänk i hela processen" - Juryns motivering till vinnaren av 2018 års byggnadsvårdspris.

2018 års pris har tilldelats ägaren till fastigheten Björkö 1:50, Kolviksvägen 5 Björkö, Ewa-Karin Wallin, som tillsammans med utföraren Kicki Nyman, tagit ansvar för att bygga om sin bevarandevärda byggnad på ett föredömligt sätt.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö