Instruktion för symaskin

Anslut nätkabel och fotpedal

Börja med att ansluta nätkabeln till strömingången på maskinens högra sida och ett eluttag, se instruktionsbok sida tre nummer 42. Koppla sedan in fotpedalen på symaskinens högra sida, se instruktionsbok sida tre nummer 43.

Trä symaskinen

Sätt sytråden på trådrullehållaren. Viktigt att slå av strömbrytaren innan du trär maskinen.

Trådrulle sätts på en symaskin.

Glöm inte sätta på trådrullestoppet.

Trådrullestopp sätts på framför trådrullen.

Trä sytråden runt spolens spänningslist som är markerad med nummer ett. 

Sytråd träs runt spolens spänningslist.

Håll i tråden och dra ner den i höger kanal som är markerad med nummer två.

Sytråden dras ner i höger kanal på maskinen.

Dra tråden runt trådledarplattan som är markerad med nummer tre.

En tråd träs runt trådledarplattan.

Sedan upp runt trådledararmens öga som är markerad med nummer fyra.

Tråd dras runt trådledararmens öga.

För tråden genom den undre trådledaren som är markerad med nummer fem. Dra sedan tråden bakom trådföraren strax ovanför nålens fäste till vänster som är markerad med nummer sex.

Finger pekar mot trådledaren på symaskinen.

Trä tråden genom nålsögat. Nu är övertråden färdigträdd.

Finger trär tråden genom nålsögat.

Höj pressarfoten genom att trycka på knappen med två motsatta pilar.

Finger trycker på en knapp med två motsatta pilar.

Skjut försiktigt knappen till spolluckan till höger och ta bort luckan. Sätt i spolen med undertråden. Viktigt att endast Janome orginalplastspolar används. Spolen ska rulla motsols. Låt tråden gå genom den främre skåran och dra den sedan åt vänster för att leda den in i trådledarkanalen som är markerad med nummer ett på maskinen.

Om du vill kan du leda tråden genom trådledarkanalen som är märkt med nummer två på maskinen och sedan dra åt höger. Då kommer tråden att skäras av och hållas på plats. Sätt försiktigt tillbaka spolluckan på sin plats.

Höger hand håller i undertrådslocket och vänster hand håller i tråden som är trädd. Två pilar pekar mot detaljer på symaskinen.

Du behöver inte ta upp undertrådsspolen såvida du inte ska sy rynksömmar. Om du vill ta upp undertråden behöver du höja pressarfoten och håll övertråden med vänster hand. Slå på strömbrytaren och tryck två gånger på knappen med två motsatta pilar för att sänka och höja nålen för att plocka upp undertråden. Klart för att börja sy!

Två trådar spänns från symaskinen.

Välj den söm du vill använda genom att trycka på någon av sömvalsknapparna. Ditt val visas längst till vänster på displayen och i detta fall söm nummer 01. Siffran i mitten på displayen är nålens position/stygnbredd.

Till exempel för raksöm som är nummer 01-05 justerar du vilken position nålen har. På bilden är den centrerad och nålbredden är sju. För sicksacksöm ökar och minskar du stygnbredden med knapparna + eller – under siffran på displayen. Siffran längst till höger i displayen är stygnens längd. Du ändrar stygnbredd genom att trycka på knapparna + eller – under siffran på displayen. När du har gjort dina val är det bara att sätta igång och sy.

Finger pekar på display på en symaskin.

Spola på undertråd

Sätt fast sytråden i trådrullehållaren med trådrullestoppet utanpå och den tomma undertrådsspolen på spolens axel. Skjut spolen åt höger och då ska spolsymbolen på displayen lysa. Dra tråden från spolen och för tråden runt spolens spänningsdisk. Vira sedan tråden runt spolen. Dubbelkolla att du har skjutit spolen åt höger så att den sitter i rätt läge innan du börjar spola.

Hand sätter en undertrådsrulle på spolens axel på en symaskin.

Se instruktion på maskinen.

Finger pekar på instruktionsplatta på en symaskin.

Dra tråden från spolen och för tråden runt spolens spänningsdisk.

Tråd träs på en symaskin.

Vira tråden runt spolen.

Tråd är dragen runt spolen på en symaskin.

Dubbelkolla att du har skjutit spolen åt höger så att den sitter i rätt läge innan du börjar spola.

Finger trycker trådrullen mot spolens kant på en symaskin.

Dessa symboler ska lysa när allt är rätt.

Symbol 8 visas på en symaskins display.

Starta maskinen och spola på tråd.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö