Skyfall

I vårt geografiska område regnar det cirka var tredje dag. När vattnet rinner av marken kallas det dagvatten. Om det kommer mer än 50 mm regn under en timme kallas det för skyfall. För att minska risken för översvämningar behöver vi hjälpas åt.

regn i stad

Det här är skyfall

Skyfall kallas de regn som är väldigt kraftiga. SMHI:s definition av skyfall är minst 50 millimeter på en timme eller minst 1 millimeter på en minut.

  • 1 mm regn motsvarar 1 liter vatten per kvadratmeter markyta.

De flesta skyfall sker på sommaren då luften är varm. Skyfall inträffar dock väldigt sällan.

ansvarsfördelning skyfall

Fastighetsägarens ansvar

Varje fastighetsägare, oavsett om det är till en villa, ett radhus, ett fritidshus, ett hyreshus eller ett bostadsrättshus, är ansvarig för att skydda fastigheten från att den skadas vid ett skyfall som leder till en översvämning.

Fastighetsägares ansvar innebär att göra insatser som förebygger skador på den egna fastigheten och som inte gör det svårare för grannen att skydda sin fastighet. Genomför därför gärna insatser som hjälper varandra i ett område. Att förebygga skador är billigare än att betala för de skador som ett skyfall kan ställa till med.

När du drabbas av akut översvämning:

Vid översvämning innanför egen fastighetsgräns, kontaktar du räddningstjänsten på 112.

 

Översvämning. Faktablad med information till fastighetsägare Länk till annan webbplats.. (MSB)

Så här förbereder du dig för översvämning (MSB) Länk till annan webbplats.

Kommunens ansvar

Öckerö kommun ansvarar för det allmänna ledningsnätet, det vill säga ledningarna utanför fastigheten. Dessa ska vara dimensionerade så att det inte blir överbelastat vid normalt förekommande regn. Det finns nationella kriterier för hur ledningar ska vara dimensionerade och dessa följs vid utbyggnad.

Kommunen ska se till att alla ledningar är väl underhållna. Exempelvis ska avloppsledningar vara fria från rötter och andra föremål som kan orsaka driftstörningar.

Kommunen ska vid samhällsplanering ta hänsyn till översvämningsrisker och tillsammans med fastighetsägarna skapa säkra vattenvägar i bebyggelsen vid kraftiga regn.

Kommunen som väghållare har ansvar för avvattning av kommunala vägar, gator samt gång- och cykelvägar.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö