Cykel och moped

Det finns många fördelar med att cykla. Om du cyklar får du motion, minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, sparar pengar jämfört med andra färdsätt och bidrar till en minskning av klimatpåverkande utsläpp.

Vid korta sträckor går det oftast snabbare att ta cykeln till jobbet, affären eller till allmänna kommunikationsmedel.

Cykelparkering

Cykelställ finns numera vid de flesta färjelägen inom kommunen. Cyklar får parkeras överallt om det inte finns något vägmärke som säger annorlunda. Dock gäller att cyklar måste ställas på sådant sätt att de inte är i vägen för trafikanter och fotgängare.

Säker cyklist

Cykelhjälmslagen gäller sedan 1 januari 2005. Lagen säger att alla barn och ungdomar under 15 år ska använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel.

En bra hjälm ska:

  • Vara CE-märkt
  • Sitta stabilt
  • Skydda panna, tinningar och bakhuvud
  • Vara försedd med band som är lätta att justera

Läs mer om din säkerhet när nu cyklar på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om trafikregler för gående och cyklister på Transporstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Cykelrensning

Många cyklar som inte används står parkerade på offentliga platser och på en del platser är det svårt att hitta en ledig cykelparkering. Därför genomför kommunen en cykelrensning för att göra plats för de cyklar som används.

Cykelrensningen sammanfaller med en informationskampanj

Under informationskampanjen kommer kommunen att sätta ut informationslappar på de cyklar som står på mark eller allmän plats som kommunen ansvarar för. De som använder sin cykel ska kasta lappen men de cyklar där lappen sitter kvar efter två veckor kommer att tas hand om. Om du saknar din cykel kan du inom tre månader höra av dig till kommunen. Om det finns cyklar som inte omhändertas kommer de att ges till Fritidsbanken. De cyklar som är i för dåligt skick lämnas till återvinningscentralen.

I samband med att en cykelrensning genomförs kommer information och datum för cykelrensningen publiceras på kommunens webbplats. Har din cykel försvunnit vid ett annat tillfälle än under den annonserade tidsperioden är det inte kommunen som omhändertagit din cykel. Misstänker du att din cykel stulits ska du anmäla det till polisen.

Cykelrensningen sammanfaller med en informationskampanj. Om du lämnat din cykel på en mark eller allmän plats som kommunen ansvarar för under kampanjen och inte tagit bort din informationslapp om två veckor så kommer din cykel att omhändertas av kommunen, tillsammans med övriga cyklar som fortfarande har kvar lappen efter två veckor. Cyklar som har kvar informationslappen om två veckor kommer tas om hand om. Kommunen har kvar din cykel i tre månader.

Många cyklar som inte används står parkerade på offentliga platser och på en del platser är det svårt att hitta en ledig cykelparkering. Cykelrensningen genomförs både för att göra plats för de cyklar som används och för att hålla rent och snyggt i kommunen. 

Ägaren får uppge en beskrivning av sin cykel.

Vi uppmanar dig att låsa din cykel och polisanmälan cykelstölder.

Vi sätter upp affischer och dekaler på mark eller allmän plats som kommunen ansvarar för. Cykelrensning genomförs främst på cykelparkeringar. Vid pågående cykelrensning kommer information om var den genomförs publiceras på hemsidan.

Moped

Du som kör moped behöver känna till vilka lagar och regler som gäller för moped klass I och

klass II.

Moped klass I är ett motorfordon på två, tre eller fyra hjul och som är konstruerat för en hastighet av högst 45 km/timmen.

Moped klass I ska vara registrerad och ha registreringsskylt monterad baktill på fordonet och vara trafikförsäkrad för att få köras. Moped klass I får inte framföras på cykelbana.

För att köra moped klass I ska du ha fyllt 15 år och ha körkort klass AM.

Krav på hjälm

Du måste ha hjälm när du kör moped. Passagerare som inte har fyllt sju år kan använda annat lämpligt huvudskydd, till exempel ridhjälm, skidhjälm eller cykelhjälm. Du behöver inte använda hjälm i tre- eller fyrhjulig moped med karosseri om du istället använder bilbälte.

Oregistrerat fordon

Om ett fordon inte är registrerat får det bara köras på inhägnat järnvägs-, fabriks- eller tävlingsområde eller annat liknande inhägnat område.

Det är svårt att ge tydliga besked om vad som räknas som inhägnat område. Rättsfall visar att det som är avgörande är att allmänheten eller ovidkommande trafik inte kan komma in på området. Villatomter, campingplatser och flygflottiljer har underkänts. Motortävlingsområden i glesbygd, som under organiserade former inhägnats med plastband och övervakats av funktionärer, har godkänts.

Krav på moped klass I

Körkortskrav: Ja (eller äldre förarbevis).

Registreringsskylt: Ja (läs mer om registreringsskylt Länk till annan webbplats.).

Kontrollbesiktning: Nej

Fordonsskatt: Nej

Trafikförsäkring: Ja (läs mer om trafikförsäkring Länk till annan webbplats.)

Hastighetskrav: Konstruktiv hastighet högst 45 km/tim.

Krav på hjälm: Ja, såvida inte fordonet har kaross

Passagerare: En, om det finns avsedd och registrerad plats.

Köra på cykelbana: Nej.


Läs mer om moped klass I Länk till annan webbplats.

Läs om moped klass II Länk till annan webbplats.


Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö