1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Cykel och moped

Det finns många fördelar med att cykla. Om du cyklar får du motion, minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, sparar pengar jämfört med andra färdsätt och bidrar till en minskning av klimatpåverkande utsläpp.

Vid korta sträckor går det oftast snabbare att ta cykeln till jobbet, affären eller allmänna kommunikationsmedel.

Cykelparkering

Cykelställ finns numera vid samtliga färjelägen inom kommunen. Cyklar får parkeras överallt om det inte finns något vägmärke som säger annorlunda. Dock gäller att cyklar måste ställas på sådant sätt att de inte är i vägen för trafikanter och fotgängare.

Säker cyklist

Cykelhjälmslagen gäller sedan 1 januari 2005. Lagen säger att alla barn och ungdomar under 15 år ska använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel.

En bra hjälm ska:

  • Vara CE-märkt
  • sitta stabilt
  • skydda panna, tinningar och bakhuvud
  • vara försedd med band som är lätta att justera

Läs mer om din säkerhet när nu cyklar på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats

Läs mer om trafikregler för gående och cyklister på Transporstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Moped

Du som kör moped behöver känna till vilka lagar och regler som gäller för moped klass I och klass II.

Moped klass I är ett motorfordon på två, tre eller fyra hjul och som är konstruerat för en hastighet av högst 45 km/timmen.

Moped klass I ska vara registrerad och ha registreringsskylt monterad baktill på fordonet och vara trafikförsäkrad för att få köras. Moped klass I får inte framföras på cykelbana.

För att köra moped klass I ska du ha fyllt 15 år och ha körkort klass AM.

Krav på hjälm

Du måste ha hjälm när du kör moped. Passagerare som inte har fyllt sju år kan använda annat lämpligt huvudskydd, till exempel ridhjälm, skidhjälm eller cykelhjälm. Du behöver inte använda hjälm i tre- eller fyrhjulig moped med karosseri om du istället använder bilbälte.

Oregistrerat fordon

Om ett fordon inte är registrerat får det bara köras på inhägnat
järnvägs-, fabriks- eller tävlingsområde eller annat liknande inhägnat område.

Det är svårt att ge tydliga besked om vad som räknas som inhägnat område. Rättsfall visar att det som är avgörande är att allmänheten eller ovidkommande trafik inte kan komma in på området. Villatomter, campingplatser och flygflottiljer har underkänts. Motortävlingsområden i glesbygd, som under organiserade former inhägnats med plastband och övervakats av funktionärer, har godkänts.

Krav på moped klass I

Körkortskrav: Ja (eller äldre förarbevis).

Registreringsskylt: Ja (läs mer om registreringsskyltlänk till annan webbplats).

Kontrollbesiktning: Nej

Fordonsskatt: Nej

Trafikförsäkring: Ja (läs mer om trafikförsäkringlänk till annan webbplats)

Hastighetskrav: Konstruktiv hastighet högst 45 km/tim.

Krav på hjälm: Ja, såvida inte fordonet har kaross

Passagerare: En, om det finns avsedd och registrerad plats.

Köra på cykelbana: Nej.


Läs mer om moped klass Ilänk till annan webbplats

Läs om moped klass IIlänk till annan webbplats