Gator

För din säkerhet och att du skall kunna färdas tryggt ser vi till att underhålla gator samt att röja från snö. Kommunen ansvar för renhållning, halkbekämpning och snöröjning av kommunens vägar.

Utfarter

Tomgångskörning

I Öckerö kommun är tomgångskörning endast tillåtet under högst en minut. Det regleras i kommunens lokala föreskrifter Pdf, 220 kB. för att skydda miljön och människors hälsa.

Häckar och buskage

Gatubelysning

2 gånger/år görs genomgång av hela kommuns belysningsnät. Den första genomgången genomförs i februari/mars och den andra genomgången genomförs i september/oktober. Genom detta ser man över så att alla lampor lyser.

För åtgärd av trasiga lampor resten av året ska ett flertal vara trasiga och inte bara några enstaka. Däremot om en hel gata eller gångväg är nersläckt åtgärdas det snarast. Detsamma gäller vid trasiga lampor vid övergångsställen samt om en lucka till stolpen är öppen så att ledningarna är synliga så åtgärdas det snarast.  

Beläggning

När underhållsplanen är klar kommer information om vilka gator som kommer att åtgärdas finnas här.

Senast uppdaterad:

Publicerad: