Snöröjning, halkbekämpning och renhållning

Kommunen har ansvaret för renhållning, snöröjning och halkbekämpning på majoriteten av det kommunala vägnätet. Skötsel utförs i egen regi och med hjälp av upphandlad entreprenör. 

Snöröjning och halkbekämpning

Under vinterperioden 1 november - 31 mars, har vi alla resurser i full beredskap. På Rörö, Hyppeln, Källö-Knippla, Kalvsund, Bohus-Björkö och Grötö utförs vinterväghållningen på entreprenad. På de sammansatta öarna Hälsö- Öckerö-Hönö och Fotö utförs vinterväghållningen i egen regi.

Det finns ingen exakt tid när snöröjningen sker på en särskild gata, allt beror på nederbördens mängd och temperatur. Vid risk för halka startar halkbekämpningen omedelbart, oavsett tid på dygnet. Det som är ansvarig för en väg i vanliga fall ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på vägen. 

Den prioriteringsordning som gäller är följande:

  1. Kollektivtrafikvägar samt gång- och cykelbanor
  2. Övriga kommunala vägar

Beroende på nederbörden och temperaturen är det svårt att avgöra när snöskottning och saltning sker på en viss gata/väg.

  • Anpassa hastigheten och körsättet efter rådande omständigheter på vägen
  • Räkna med längre restider på vintern
  • Gasa och bromsa försiktigt och håll avståndet extra noga
  • Undvik onödiga omkörningar genom att ha extra tålamod och ta inga onödiga risker
  • Se till att alltid ha med ordentliga ytterkläder och kraftiga skor ifall du måste lämna bilen och ta dig fram till fots.
  • Skrapa bilrutorna ordentligt så du får god sikt
  • Se till att ha bra vinterdäck.

Renhållning

Efter vintern sopar vi kommunens vägar. Om inte vinterväglag råder börjar sopningen av vägar, gång- och cykelbanor veckan efter påsk. 

Papperskorgar och skräp

I kommunen finns det allmänna papperskorgar och soptunnor som töms regelbundet. De finns för att skräp inte ska hamna i vår miljö. Om du ser en papperskorg eller soptunna som är trasig eller behöver tömmas felanmäler du det till Öckerö kommunservice.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö