Meny
Sök
Här är du:  

Återvinning och avfall

Verksamhetsområdet för återvinning och avfall ska verka för en god service enligt gällande lagar, föreskrifter och direktiv samt verka för ett ökat kretsloppsmedvetande hos kunder.

 

Vårt uppdrag är att:

  • ansvara för öppethållande och drift av återvinningscentraler
  • ansvara för mottagning av farligt avfall från hushåll och verksamheter
  • varje vecka eller vid annan hämtningsintervall samla in och ta emot hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från hushåll och verksamheter
  • på uppdrag av FTI (förpacknings- och tidningsinsamlingen) samla in förpackningar av papper, plast och metall samt tidningar och glas inom kommunen
  • ge möjlighet till hyra av container till hushåll och verksamheter
  • ge ökad kunskap om sortering av avfall till de kunder som besöker våra återvinningscentraler
  • informera kunder om hur avfallet skall sorteras

Verksamheten omfattar hantering av hushållsavfall, affärs- och kontorsavfall, bygg- och industriavfall samt farligt avfall.

Återvinning och avfall ansvarar förutom detta för insamlingen av tidningar samt förpackningar av plast, metall, papper/kartong och glas på våra 12 återvinningsstationer.

På våra fem återvinningscentraler som är bemannade under ordinarie öppettider tar vi emot övrigt avfall från hushåll och verksamheter. På våra återvinningscentraler tar vi också emot avfall som omfattas av producentansvar såsom kyl och frys, spisar och övrigt elavfall.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

    NÄR HÄMTAS MIN TUNNA?

   Brun tunna töms ojämn vecka
   Grön tunna töms jämn vecka

ÖPPETTIDER ÅTERVINNINGSCENTRALER?

Länkar

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt