Meny
Sök
Här är du:  

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Farligt avfall är farligt för miljön. Därför är det viktigt att materialet kommer till våra återvinningscentraler eller återvinningsstationer på Grötö och Kalvsund (för öppettider se broschyr "farligt avfall - hushåll"), för att vi ska kunna hantera det rätt. Köp miljövänliga produkter, använd inte mer än du måste och häll aldrig ut farligt avfall i toaletten eller avloppet.

När ska jag anmäla och när måste jag ansöka om tillstånd?


Du ska göra en anmälan om du vill mellanlagra farligt avfall och mängden vid något enskilt tillfälle inte överstiger

  • 5 ton oljeavfall
  • 30 ton blybatterier
  • 100 ton elektriska eller elektroniska produkter
  • 30 ton impregnerat trä, eller
  • 1 ton annat farligt avfall.

(SNI-kod 90.60 i bilaga till Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.)
 
Om du vill mellanlagra större mängder än vad som nämns ovan ska du ansöka om detta hos länsstyrelsen. 
 
När du gör anmälan eller ansökan kan det vara bra att veta vilken avfallskod ditt avfall har. Du kan hitta rätt avfallskod i bilagan till avfallsförordningen.

Kontakt

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt