Meny
Sök
Här är du:  

Anmäl kompostering av hushållsavfall

Komposterbart avfall är allt som kan förmultna till exempel matavfall och växtrester. För att kompsteringsprocessen ska fungera är det viktigt att det är rätt sorterat för att det ska ge en bra slutprodukt.


Exempel på komposterbart avfall är:

  • matavfall
  • hushållspapper
  • mindre växtrester
  • trädgårdsavfall

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som komposterar allt matavfall från hushållsavfallet på den egna fastigheten ska enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927)
lämna in anmälan om eget omhändertagande av hushållsavfall, kompostering till plan-, bygg- och miljöenheten. En handläggningsavgift på 900 kr tas ut för anmälan.

För att kompostera hushållsavfall måste du ha en varmkompost av tillräcklig storlek. Kompostbehållaren skall vara skadedjurssäker, dvs. hål och springor skall vara mindre än sex millimeter. Väggarna skall vara täta och gnagsäkra, och behållaren skall ha bottenplatta eller finmaskigt nät. Kompostbehållaren skall vara ventilerad men med tätslutande lock. Om olägenhet för människors hälsa och miljön uppkommer kan bygg- och miljönämnden komma att besluta om förbud eller föreläggande.

Kontakt

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt