Meny
Sök
Här är du:  

Mellanlagring av farligt avfall

Mellanlagring av farligt avfall, i avvaktan på borttransport och destruktion, görs på återvinningscentralerna på Björkö, Rörö, Hyppeln, Knippla och Öckerö.

Om du vill mellanlaga mindre mängder av andras farliga avfall ska du anmäla detta till kommunen i förväg. Mer omfattande mellanlagring kräver dock tillstånd hos länsstyrelsen. Mellanlagring av farligt avfall kan t.ex. beröra butiker som tar emot gamla kylskåp och TV-apparater för att sen lämna dem vidare och avfallsföretag som samlar in och mellanlagrar före vidare transport.

Att mellanlagra andras farliga avfall

Myndigheterna ser det som miljöfarlig verksamhet att mellanlagra farligt avfall från andra, och för detta krävs en anmälan av C-verksamhet enligt "Förordning (1988:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd".

Att lagra eget farligt avfall

Mindre mängder farligt avfall som uppkommit i den egna verksamheten får man lagra utan att anmäla detta. Då är det ingen mellanlagring i myndigheternas ögon. Det kan vara egna lysrör, bilbatterier eller färgrester. Tänk bara på att du då behöver anmäla själva transporten av avfallet till länsstyrelsen även om det rör sig om små mängder.

När ska jag anmäla och när måste jag ansöka om tillstånd?

Du ska göra en anmälan om du vill mellanlagra farligt avfall och mängden vid något enskilt tillfälle inte överstiger

  • 5 ton oljeavfall
  • 30 ton blybatterier
  • 100 ton elektriska eller elektroniska produkter
  • 30 ton impregnerat trä, eller
  • 1 ton annat farligt avfall.

(SNI-kod 90.60 i bilaga till Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.)
 
Om du vill mellanlagra större mängder än vad som nämns ovan ska du ansöka om detta hos länsstyrelsen. 
 
När du gör anmälan eller ansökan kan det vara bra att veta vilken avfallskod ditt avfall har. Du kan hitta rätt avfallskod i bilagan till avfallsförordningen.

Miljösanktionsavgift 

Du kan drabbas av både en miljösanktionsavgift på minst 5 000 kr och en handläggningsavgift enligt kommunal taxa på några tusen kronor om du börjar mellanlagra farligt avfall utan att först ha anmält detta till bygg- och miljönämnden.

Kontakt

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt