Meny
Sök
Här är du:  

Anmälningspliktiga arbeten

Om du vill bygga ett Attefallshus eller installera en braskamin behöver du först göra en anmälan till kommunen. Nedan kan du läsa vad olika åtgärder kräver av dig som fastighetsägare, vilka regler som gäller och vad du behöver lämna in till kommunen för att få börja bygga. Om du undrar hur ritningarna ska vara utformade eller hur kontrollplanen ska fyllas i: se ritningar och kontrollplanens utformning.

 

Attefallsåtgärder

Du som har ett en- eller tvåbostadshus kan nyttja Attefallsreglerna som innebär att du kan uppföra ett hus på maximalt 25 kvadratmeter. För att få uppföra huset krävs att du gör en anmälan till kommunen och får ett startbesked. Följande regler gäller för Attefallsåtgärder:

 • Uppföra en komplementbyggnad på 25 kvadratmeter
 • Göra en tillbyggnad på ditt befintliga hus på 15 kvadratmeter
 • Göra en tillbyggnad av takkupor till halva takets längd
 • Om du bor i områden som är utpekat i Öckerö kommuns kulturmiljöprogram krävs det bygglov för ovanstående punkter
 • Om byggnaden ska utföras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter krävs grannens tillåtelse

Anmälan ska innehålla:

I vissa fall kan kontrollansvarig krävas. Då upprättar kontrollansvarig kontrollplanen.

 

Anmälningspliktiga åtgärder

Om du planerar att exempelvis göra väsentliga ändringar av planlösningen så måste du göra en anmälan till kommunen. Du ska sedan invänta ett startbesked innan du kan börja bygga. Följande åtgärder är anmälningspliktiga:

 • Väsentlig ändring av planlösning
 • Ändring av byggnads bärande konstruktioner
 • Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Anmälan ska innehålla:

Eldstad eller braskamin

För att få installera en eldstad måste du lämna in en anmälan till kommunen. I vissa fall, om skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende kan det behövas bygglov. Det gäller främst om skorstenen placeras nära takfoten eller dras utanpå en fasad.

Skorstenen ska kunna besiktigas i sin helhet så bygg inte igen före besiktningen. Vid besiktningen kontrolleras bland annat att genomföringen i bjälklaget är brandsäkert. Placering av skorsten.

Skorstenen placeras lämpligen så nära nocken eller takets högsta punkt som möjligt. Den bör dels mynna över nock, dels minst 1,0 meter över taktäckningen. Sticker den upp mer än 1,2 meter över taket måste den förses med stege. Ett normalt nytt golvbjälklag klarar tyngden av en typgodkänd braskamin. I alla andra fall måste du kontrollera att det håller. Du kan behöva mura upp ett stöd ända nerifrån marken.

Följande regler gäller för installering av eldstad eller braskamin:

 • Kontakta en skorstensfejarmästare för att diskutera utformningen av rökkanalen.
 • Du är själv ansvarig för säkerheten.
 • Du är själv ansvarig att lagar och regler följs.
 • Elden konsumerar syret i rumsluften, därför är det viktigt att rummet har god ventilation. Eldstaden får inte heller osa in.

 

Anmälan ska innehålla:

Kontakt

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt