Meny
Sök
Här är du:  

Blanketter Bygga, ändra, riva

För att hanteringen av din ansökan ska gå så snabbt som möjligt är det viktigt att alla handlingar finns med i ansökan och är korrekt ifyllda. Nedan hittar du vilka handlingar som behöver lämnas in för just din åtgärd och länkar till de blanketter du ska fylla i.

Hantering av personuppgifter

Öckerö kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, syftet är att kunna besluta inom myndigheten. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla uppgifterna är myndighetsutövning. Personuppgifterna behövs för att kunna validera sökanden och åtgärd som avses samt vid fakturering. Dina uppgifter kommer att sparas vid positivt beslut, vid avslag sparas dina uppgifter så länge det krävs enligt Öckerö kommuns regler för allmänna handlingar och vid makulering av ärendet gallras dina uppgifter direkt. Kontaktuppgifter samt mer information om dina rättigheter hittar du på www.ockero.se/personuppgiftsbehandlinglänk till annan webbplats

 

Bygglov

Handlingar att lämna in

Mer information

 

Förhandsbesked

Handlingar att lämna in

 

Anmälningspliktiga arbeten

Handlingar att lämna in

 

Eldstad eller braskamin

Handlingar att lämna in

 

Altaner

Handlingar att lämna in

Mer information:

 

Staket, murar och plank

Handlingar att lämna in

Mer information:

 

Uteservering

Handlingar att lämna in

Mer information:

Ritningarna ska även uppvisa träd, stolpar och andra fasta föremål som påverkar framkomligheten.

 

Kontakt

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt