Meny
Sök
Här är du:  

Bygglovsbefriade arbeten

Åtgärder som varken kräver ansökan om bygglov eller anmälan till kommunen kan vara bygglovsbefriade. Det kan handla om friggebodar som maximalt är 15 kvadratmeter eller en altan som är belägen i marknivå. Nedan kan du läsa mer om vad som gäller för sådana åtgärder. Om du är osäker på om din åtgärd verkligen är bygglovsbefriad, tveka inte att kontakta kommunen.

 

Skyddad uteplats med plank eller mur

Du får anordna en skyddad uteplats med plank eller mur utan bygglov om uteplatsen inte är längre ut från bostadshusets fasadliv än 3,6 meter. Planket eller muren får inte vara högre än 1,8 meter och får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Skärmtak

Du får anordna ett skärmtak över din uteplats, balkong eller entré utan bygglov om det inte är större än 15 kvadratmeter och inte närmare tomtgräns än 4,5 meter. Om det är större än så ses det som en tillbyggnad och kräver bygglov.

Friggebodar i omedelbar närhet av bostadshuset

Du får uppföra komplementbyggnader i omedelbar närhet till ditt bostadshus på maximalt 15 kvadratmeter utan att söka bygglov. Taknockshöjden får då inte vara högre än 3 meter och inte närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Tänk på att om byggnaden blir större än 15 kvadratmeter så räknas den inte längre som en friggebod, vilket i så fall kan kräva bygglov eller anmälan

Staket, murar och plank

I samband med uppförande av staket och murar uppkommer ofta frågan om vad som är bygglovspliktiga åtgärder samt vilka krav som finns på utformning, anpassning till omgivning och trafiksäkerhet.

Staket

Ett staket är bygglovsbefriat om de inte är högre än 1,1 meter och har ljusinsläpp med minst 30 procent. För att förhindra skador som att fastna med huvudet ska öppningar mellan 100 och 230 millimeter undvikas.

Om staketet är högre än 1,1 meter eller har mindre ljusinsläpp behöver du söka bygglov.

Murar

En mur är bygglovsbefriad om den inte är högre än 0,5 meter över den anslutande markens lägsta nivå.

Om muren är högre än 0,5 meter behöver du söka bygglov.

Plank

Plank är alltid bygglovspliktiga och för att uppföra ett behöver du söka bygglov.

Om staketet är högre än 1,1 meter eller muren högre 0,5 meter behöver du lämna in:

Mer information:

Altaner

Stora delar av Öckerös bebyggelse består av äldre och kulturhistoriska byggnationer i terräng som är kuperad och tätbebyggd. En altan kan därför få stor inverkan på landskapsbilden och komma att påverka grannar.

Om altanen är belägen lägre än 0,5 meter över befintlig marknivå krävs inte bygglov.

Om altanen är belägen högre än 0,5 meter över befintlig marknivå krävs bygglov.

Om altanen är högre än 0,5 meter över marken behöver du lämna in:

Mer information:

Exempel på bygglovsbefriad altan.

Exempel på bygglovspliktig altan.

Kontakt

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt