Meny
Sök
Här är du:  

Förhandsbesked

Planerar du att bygga nytt utanför detaljplanerat område. Då kan du behöva söka förhandsbesked innan du söker om bygglov.


Ett förhandsbesked är inte ett medgivande till en byggnadsåtgärd. Ett förhandsbesked är i första hand ett medgivande till en nybyggnad på tomt utanför detaljplanerat område.

När ett förhandsbesked prövas så bedömer kommunen i första hand om en viss åtgärd eller byggnation kan tillåtas på platsen en så kallad lokaliseringsprövning.

För att bedöma om ett område är lämpligt för en viss typ av byggnation är det vanligt att kommunen begär att sökande kompletterar ansökan om förhandsbesked med utredningar som normalt görs i en detaljplaneprocess. Exempel på utredningar som kan komma att begäras är naturinventering, dagvattenutredning eller geotekniskundersökning med flera.

Ett positivt förhandsbesked gäller i två år och kan inte förlängas. Under dessa två är Bygg- och miljönämnden bundna till sitt ställningstagande i förhandsbeskedet. Observera att efter ett postivit förhandsbesked måste även bygglov sökas innan byggnadsarbetet kan påbörjas.

Ansökan ska innehålla:

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt