Meny
Sök
Här är du:  

Rivningslov

Ska du riva någonting? Då kan du behöva söka rivningslov eller göra en anmälan till kommunen. Här får du information om reglerna och hur du bär dig åt.

 

Du måste ha rivningslov om du ska riva en hel eller delar av en byggnad inom planlagt område. Rivningslov behövs dock inte för att riva byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov.

Skall man riva ett hus för att kunna bygga ett nytt behövs inget separat marklov utan då hanteras detta i bygglovsansökan för det nya huset.

Ansökan ska innehålla:

Vid rivning av mer komplicerade byggnader kan även en materialinventeringPDF krävas.

 

Rivning av material som innehåller asbest

Inandning av asbesthaltigt damm kan orsaka allvarliga sjukdomar. En korrekt hantering är därför viktig för att minimera spridning av dammet. Vi rekommenderar därför att du följer nedan instruktioner:

  • Eternitskivor bör vattenbegjutas och tas ned så hela som möjligt
  • Utför inte arbetet när det är kraftig vind
  • Informera gärna grannar så att de kan hålla sig på avstånd
  • Använd halvmask med P3-filter och skyddskläder av engångstyp
  • Marken vid rivningsplasten bör täckas så att eventuellt spill kan samlas upp
  • Avfallet ska samlas i täta förpackningar som inte är alltför tunga

Det går att beställa en täckt container via kommunen för förvaring av avfallet. Avfallet kan också lämnas på någon av kommunens återvinningscentraler. Vid större arbeten eller mer komplicerade fall rekommenderas att anlita ett företag som har tillstånd från arbetsmiljöverket. Byggavfall med asbest räknas som farligt avfall. Farligt avfall får till exempel inte blandas med annat avfall. Bestämmelser om hantering finns i avfallsförordningen (2011:927).

Miljö- och hälsoskydd vill också påminna om att allt avfall skall återanvändas eller återvinnas i så stor utsträckning som möjligt, enligt kretsloppsprincipen.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt