Meny
Sök
Här är du:  

Byggnadsvårdspris

Byggnadspriset är ett pris som delas ut till fastighetsägare som gjort en om- eller tillbyggnad på ett sätt som tar tillvara vårt kulturhistoriska arv.

 

Syftet med priset

I kommunen finns ett kulturmiljöprogram som är antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29. Bygg- och miljönämnden ska enligt programmets intentioner verka för att våra kulturhistoriska lämningar och miljöer beaktas i vår samhällsplanering. Den bästa omvårdnaden av kulturhistoriska miljöer sker främst genom dem som bor eller verkar där.

I syfte att stimulera olika fastighetsägare att ägna de kulturhistoriska aspekterna ökad uppmärksamhet infördes ett byggnadsvårdspris. Reglerna för detta pris anges vidare i byggnadsvårdsprisets reglementeWord.

 

Byggnadsvårdspriset 2018

Nu är det dags att nominera kandidater till 2018 års Byggnadsvårdspris. Du kan ansöka om att den egna fastigheten tilldelas Byggnadsvårdspriset och det är även möjligt att nominera någon annans byggnad som kandidat.

Tidsplanen för byggnadsvårdspriset 2018 är:

  • Sista dag för nomineringar är 2018-11-01.
  • Beslut om pristagare fattas i Bygg- och miljönämnden 2018-11-20.
  • Prisutdelning i samband med Kommunfullmäktiges sista sammanträde 2018-12-13

 

Nominera kandidater till 2018 års byggnadsvårdspris

Jag nominerar följande kandidat
Jag nominerar följande kandidat


Fastighetsbeteckning

Föreslagen av * (obligatorisk)
Föreslagen av

Bifoga både före och efterbild.


Kontakta

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt