Meny
Sök
Här är du:  

Din boendemiljö

En bra boendemiljö är en viktig förutsättning för hur du mår. Inomhusmiljön kan bl a påverkas av undermålig ventilation, nya bygg- och inredningsmaterial, radon, buller, lukt, fukt samt mögel. Vi vistas cirka 90 procent av vår tid inomhus, vilket ställer stora krav på inomhusmiljön.

 

Problem med boendemiljö

Har du problem med boendemiljön ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare eller till styrelsen i bostadsrättsföreningen där du bor. Fastighetsägaren har ansvar för underhåll och skötsel av fastigheten. Givetvis har även du som hyresgäst ett ansvar för att sköta din lägenhet och se till att du inte stör dina grannar.

Om problemet kvarstår

Om problemet kvarstår trots att du gjort det du kan för att själv rätta till det och kontaktat fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningens styrelse, kan du kontakta kommunen.

 

färja

I äldre hus kan det finnas asbest i byggnadsmaterialet som är ofarligt så länge det är orört. Vid ombyggnation eller rivning så kan det dock utgöra en hälsofara och behöver hanteras varligt.

färja

För att sänka hastigheten och öka tryggheten på våra gator kan man sätta ut blomlådor. För att göra det krävs att du gör en ansökan och följer de regler som finns.

färja

För att människor med funktionsnedsättning ska kunna bo kvar hemma och leva så självständigt som möjligt kan man ansöka om bidrag för att anpassa sitt boende.

färja

Genom att klippa dina häckar och buskage så att sikten är god kan du bidra till en säker trafik.

färja

Hög ljudnivå och buller kan påverka vår vardag negativt. Störd sömn, koncentrationssvårigheter och i vissa fall tillfälliga eller permanenta hörselskador vilket kan befoga att åtgärder tas.

färja

Radon är en osynlig och luktfri gas som kan finnas naturligt i berggrunden och är farlig att andas in. Om du misstänker att det finns radon där du bor kan kommunen hjälpa dig att mäta.

färja

Råttor, silverfiskar och andra skadedjur kan ställa till problem och besvära dig på många sätt. Om du upptäcker skadedjur är det viktigt att du sanerar så snart som möjligt.

färja

Om du bor i ett flerbostadshus ska ventilationen kontrolleras med jämna mellanrum. Detta för att säkerställa ett gott inomhusklimat.

färja

Om du har hiss i din fastighet behöver den besiktigas en gång per år vilket sedan ska rapporteras in till kommunen.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt