Meny
Sök
Här är du:  

Asbest och eternit

Denna information är avsedd för dig som privatperson och som ska hantera asbest hemma. Yrkesmässig hantering av asbest regleras av Arbetsmiljöverket.

Asbest och dess hälsorisker

Asbest är ett samlingsnamn för olika kristalliserade mineral. Materialet har använts mycket i olika byggnadsmaterial som exempelvis i vägg- och takplattor, ventilationstrummor, eternitrör, värmepannor, kakelugnar, kakelfix och gummigolvmattor. Eternitplattor är en av de vanligaste produkterna innehållande asbest.

Asbest är i regel ofarligt så länge det ligger bundet i materialet. Det är när man på något sätt börjar röra runt i materialet vid t.ex. nedplockning, borrning, slipning eller liknande som det bildas ett asbestdamm. Damm innehållande asbestfibrer kan sväva i luften under lång tid eftersom de är mycket lätta och tunna. Det är farligt att andas in asbestfibrer då de kan komma in i lungorna och vidare in i kroppen och orsaka flera allvarliga lungsjukdomar t.ex. lungcancer och asbestos.
Användningen av asbest förbjöds 1976 och totalförbjöds 1982 men det kan fortfarande finnas i hus byggda innan 1977.

Hantering

Som privatperson får du lov att hantera asbesthaltigt material från ditt eget hus, men du ska ha kunskap om riskerna och hur du undviker hälsorisker och olägenheter för omgivningen. Tänk på att inte utsätta grannar eller dig själv för damm. Anlitar du en entreprenör för hantering av asbest så kontrollera alltid att den du anlitar har rätt utbildning och tillstånd.
Vid demontering av eternitplattor ska dessa hanteras varsamt så att de inte går sönder. För att undvika damning kan du även vattenbegjuta plattorna. Använd dock inte högtryckstvätt eftersom det kan frigöra dammpartiklar. En fuktig asbestinnehållande massa kan bildas, samla upp denna i tätförslutande förpackning innan vattnet hinner avdunsta så undviker du damning. Lägg ut en presenning eller liknande, så blir det lättare att samla upp flisor, trasiga skivor m.m.

Skyddsutrustning

Det bästa sättet att skydda sig mot eventuella risker i samband med hantering av asbest är att anlita någon som har utbildning och tillstånd att utföra arbetet. Väljer du att utföra arbetet själv så rekommenderar vi att ändå följa arbetsmiljöverkets säkerhetsåtgärder. Vid nedplockning av eternitplattor utomhus innebär det bland annat att skivorna vattenbegjuts och tas ned så hela som möjligt och att halvmask med P3-filter och skyddskläder av engångstyp används.

Farligt avfall

Som fastighetsägare har du ett ansvar för allt avfall som uppkommer i samband med t.ex. rivning. Allt asbestinnehållande avfall räknas som farligt avfall. Det gäller både rivningsavfallet och den skyddsutrustning som du använt. Avfallet ska packas i tjock byggplast som försluts ordentligt. SOPSÄCKAR RÄCKER INTE. Är det mindre mängder kan du själv köra det till Kärrsviks återvinningscentral som tar emot det för en mindre kostnad. Är det större volymer kan du hyra en sluten container från Kretsloppsenheten, Öckerö kommun. Du ska inte blanda asbestavfall med annat avfall t.ex. övrigt bygg- och rivningsavfall.

Lagstiftning

I avfallsförordningen (2001:1063) regleras hur asbestavfall ska hanteras. Yrkesmässig hantering av asbest regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1).

Mer information om asbest hittar du på Arbetsmiljöverkets hemsida, se länk till höger.

Vill du hyra en container eller har frågor gällande ovanstående är du välkommen att kontakta Öckerö kommun på tel: 031-976200.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Länkar

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt