Meny
Sök
Här är du:  

Bostadsanpassning

Bidrag för bostadsanpassnings är till för att bygga om och individuellt anpassa bostäder, så att personer med funktionsnedsättning kan bo kvar och leva så normalt och självständigt som möjligt, funktionsnedsättningen skall vara bestående. Det är bygg- och miljönämnden som ansvarar för bostadsanpassningsbidrag.

Vissa funktionsnedsättningar kräver inte bostadsanpassning, utan det räcker med bättre hjälpmedel. Kontakta därför först en arbetsterapeut.

Vem kan få bidrag?

Bostadsanpassningsbidrag kan ges till dig som har en funktionsnedsättning och äger eller har en bostad för permanent bruk. Det kan vara villa, radhus, hyresrätt eller bostadsrätt. Din funktionsnedsättning kan vara fysisk eller psykisk. Den ska vara bestående. 

Vad kan du få bidrag för?

Bidrag kan beviljas för anpassning av fasta funktioner i, eller i anslutning till, bostaden. Bidrag ges för de åtgärder som är nödvändiga för att bostaden ska vara funktionell som bostad för dig som har en funktionsnedsättning. En arbetsterapeut behöver intyga behovet av anpassning.

Du kan inte få bidrag för lös egendom eller för normalt underhåll. Bidrag ges till en skälig kostnad för att utföra anpassningen. 

Om du ska flytta eller bygga ett nytt hus

Kontakta kommunens handläggare innan du skriver på avtalet  för en ny bostad för att få veta om du kan räkna med bidrag eller inte. Det kan hända att du inte får bostadsanpassningsbidrag för ändringar i din nya bostad.

När du bygger ett nytt hus ska huset anpassas till din funktionsnedsättning utan stöd av bidrag. Detta är enligt reglerna i plan- och bygglagen. Bidraget är begränsat till vissa väsentliga merkostnader för material eller produkter som endast funktionsnedsatta personer behöver.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag lämnas till kommunen tillsammans med intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig.

Regelverket

Reglerna för bostadsanpassningsbidrag finns i Lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Det finns också vägledande domar som har förtydligat reglerna.

KONTAKT

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Lagar och förordning

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt