Meny
Sök
Här är du:  

Hissar

I begreppet "motordrivna anordningar" innefattas hissar, motordrivna portar/grindar/dörrar, persontransportanordningar (personhiss i tak). Dock begränsas detta till att inte innefatta anordningar som används av behörig personal.

Hissar och andra motordrivna anordningar skall inspekteras med återkommande intervaller. För hissar gäller detta 1 gång om året. Det är den som äger eller annars ansvarar för anordningen som ansvarar för att detta görs och rapporteras in till kommunen. Om detta inte görs kan kommunen ge ett användningsförbud på hissen (eller annan motordriven anordning) fram tills att besiktning genomförs.

För övriga motordrivna anordningar gäller att de förutom en första inspektion vid installationen ska inspekteras var 2 år.

Den som utför besiktningen ska vara certifierad för uppgiften, lämna ett exemplar av protokollet till byggnadens ägare och ett till bygg- och miljönämnden.

För vidare information och frågor kring hissar eller andra motordrivna anordningar hänvisas till byggnadsinspektör ansvarig för hissar.

Kontakt

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt