Meny
Sök

Radon

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som finns naturligt i berggrunden och i vissa byggnadsmaterial. Gasen luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.

Riktvärde

Högst 200 Becquerel per kubikmeter luft (200 Bq/m3) för radon i inomhusluft, mätt som årsmedelvärde. Riktvärdet gäller för såväl befintliga som nybyggda bostäder, förskolor, skolor och andra allmänna lokaler.

Gränsvärde

Dricksvatten anses otjänligt om det innehåller mer än gränsvärdet 1 000 Bq/l och tjänligt med anmärkning om det innehåller mer än gränsvärdet 100 Bq/l.

Förekomst

Nästan all mark innehåller radon som kan ge upphov till förhöjda halter inomhus. Andra källor är byggnadsmaterial eller dricksvatten (främst från bergborrade brunnar). Vilka åtgärder som är lämpliga för att sänka radonhalten inomhus beror på varifrån radonet kommer och på hur hög halt det är frågan om. Vanliga åtgärder är att installera en radonsug eller förbättra ventilationen. Hus byggda av blå lättbetong innehåller förhöjda halter av uran. Om husets ventilation är dålig kan radon avges i sådana mängder att halten inomhus kan bli hög. Materialet är vanligast i flerfamiljshus och småhus byggda 1945-1965. De hus som har de högsta radonhalterna i inomhusluften har marken som huvudsaklig källa. Har du borrad brunn kan vattnet ge upphov till höga radonhalter i inomhusluften. Luften som finns i jorden har alltid hög radonhalt. Eftersom lufttrycket inomhus oftast är lägre än utomhus, sugs radonhaltig jordluft lätt in i huset, särskilt om marken är luftgenomsläpplig och husets grund är otät.

Radon i Öckerö kommun

Kommunen är ett lågriskområde när det gäller markradon.

Mäta radon

Du kan mäta radon själv genom att beställa mätdosor och placera ut dem enligt instruktionerna som medföljer. Sedan skickar du in dem för analys. Dosor kan du beställa via kommunen för 300 kronor ex moms. Beställer du via kommunen får vi reda på radonsituationen i kommunen samt att vi rapporterar in resultatet till Boverket.

Dosor beställer du genom att kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer.  

Kontakt

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Länkar

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt