Meny
Sök
Här är du:  

Djur som inte är sällskapsdjur

Det finns en rad husdjur som är mer eller mindre vanliga till exempel ormar, höns och gris som egentligen inte räknas som sällskapsdjur. Om du bor i tätbebyggt område kan det krävas tillstånd för att ha vissa typer av djur.

Varför behöver jag tillstånd?

Anledningen till att du behöver ha tillstånd är för att minska risken att det uppkommer störningar och olägenhet. Tillståndet har alltså inget med djurskydd att göra.

Du behöver tillstånd om du vill ha:

  • nötkreatur, häst, får, get och svin
  • fjäderfä som till exempel höns, ankor och kalkoner
  • orm

Om du redan har tillstånd men vill ha fler djur eller andra djur måste du söka nytt tillstånd.

Tuppar och höns

Det är är inte ovanligt att personer vill ha några höns i sin trädgård. Höns är tysta och stör normalt sett inte dina grannar om de sköts på rätt sätt.
Det går inte att få tillstånd för tupp. Tuppar är både morgonpigga och högljudda vilket innebär att den kommer att störa dina grannar.

Ormar

Du kan få tillstånd att ha både ogiftiga och giftiga ormar i din bostad. Terrariet måste vara rymningssäkert.

Om du vill ha giftorm måste terrariet vara både vara låst och ha märkning. Rummet där du har ormen får inte användas för bostadsändamål och fönster, ventiler och liknande ska vara stängda eller ha nät som hindrar ormen från att smita.

Resa utomlands med djur

Du kan läsa om vilka regler som gäller på Jordbruksverkets hemsida.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Länkar

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt